English for Academic Purposes II

Course Code: 
AFE 132
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
2
Credits: 
3
ECTS: 
4
Prerequisite Courses: 
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Öğrencilerin, yabancı dili kullanarak akademik araştırma, yazma ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme ve eleştriel okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Course Content: 

İngilizce tartışma, uzun metinleri okuyup anlama, satır aralarını okuyabilme, eleştirel yourum yapabilme, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda dili rahat kullanma, karmaşık konularda detaylı bilgi veren metinler oluşturabilme.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav B: Uygulama C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eleştriel kompozisyon yazabilir   1,2,3 A,C
2) Fikirlerini farklı yazma tekniklerini bir arada kullanarak sentezleyebilir.   1,2,3 A,C
3) Bilgi ve Grafikleri analiz edebilir ve yorumlayabilir   1,2,3 A,C
4) Bilimsel ve akademik bilgileri yazı ve sözel şekilde mantıklı bir şekilde ifade edebilir

5) Sözcükteki ek ve kökleri tanır ve karmaşık kelimelerin anlamlarını tahmin edebilir.

  1,2,3 A,C

 

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; sınıf ilke ve kuralları

Ünite 6 : Sayfa 56, 57

 
2 Ünite 6 : Sayfa 58, 59, 60, 61  
3 Ünite 6 : Sayfa 62, 63, 64, 65

Yazma Ödevi : Sayfa 65 Alıştırma 10

MyEnglishLab : Ünite 6

 
4 Ünite 7 : Sayfa 66, 67, 68, 69

 

 
5 Ünite 7 : Sayfa 70, 71, 72, 73  
6 Ünite 7 : Sayfa 74, 75

Yazma Ödevi : Sayfa 75 Alıştırma 13

MyEnglishLab : Ünite 7

Ünite 8 : Sayfa 76, 77

 

 

 

 

7 Ünite 8 : Sayfa 78, 79

Ara sınav öncesi tekrar

 

 

8 Ünite 8 : Sayfa 80, 81, 82, 83  
9 Ünite 8 : Sayfa 84, 85

Yazma Ödevi : Sayfa 85 Alıştırma 7

MyEnglishLab : Ünite 8

Ünite 9 : Sayfa 86, 87

 

 

 

 

10 Ünite 9 : Sayfa 88, 89, 90, 91

 

 

 

11 Ünite 9 : Sayfa 92, 93, 94, 95

Yazma Ödevi : Sayfa 95 Alıştırma 10b

MyEnglishLab : Ünite 9

Ünite 10 : Sayfa 96

 

 

 

 

12 Ünite 10 : Sayfa 97, 98, 99, 100, 101  
13 Ünite 10 : Sayfa 102, 103, 104, 105

Yazma Ödevi : Sayfa 105 Alıştırma 17

MyEnglishLab : Ünite 10

 

 

 

14 Final sınavı için genel konu tekrarı

 

 

 

15 Final sınavı için genel konu tekrarı  

 

Recommended Sources

Ders Kitabı New Language Leader Advanced Pearson Educat,on Ltd.
Diğer Kaynaklar MyEnglishLab (Dijital Platform)

 

Material Sharing

Dökümanlar Course book, MyEnglishLab
Ödevler Fikir yazısı, resmi ve resmi olmayan e-posta yazımı, sentez yapma teknikleri, eleştirel yazı teknikleri
Sınavlar Ara Sınav       Final Sınavı

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 30
MyEnglishLab ödevleri 5 10
Sınıf içi katılım 1 20
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Zorunlu (Bölüm) Ders

 

Course’s Contribution to Program

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Mesleki ve akademik amaçlı konuşma yapılarının öğrenir         X
2 Eleştirel kompozisyon yazma becerisi kazanır.       X  
3 Kaynak ve bilgileri analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır         X
4 Grafik ve diğer görselleri yorumlayabilme becerisi kazanır       X  
5 Akademik yazma tekniklerini (Özetleme, yeniden yazma, alıntılama) uygulayabilir         X
6 Çeşitli yazma teknikleri kullanarak bilgileri sentezleyebilme becerisi edinir         X
9 Bilimsel ve teknik bilgileri yazılı olarak sunabilir         X
10 Bilimsel ve teknik bilgileri sözlü  olarak sunabilir         X

 

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15           4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     4