Bilgisayarda Yayın Grafiği (In Design)

Ders Kodu: 
GRA 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere yayın grafiği tasarımı uygulamalarını yapabilecekleri temel bilgisayar programı (Adobe In Design) bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

BİLGİSAYARDA YAYIN GRAFİĞİ dersinde öğrencilere Adobe In Design programı ya da eşdeğeri yayın grafiği tasarım programı öğretilir. Bilgisayar programına bir tasarım aracı olarak hakim olabilmesi amaçlanan öğrenciye, çalışma alanı tanıtılır; temel araçlar, paneller, çoklu sayfalarla çalışma, obje ve görsel ekleme, renk ve tipografi kontrolü, cetveller ve ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, stiller ile çalışma, master özellikleri kullanma, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonuçlandırma bilgileri kazandırılır. Ayrıca diğer programlarla senkronize çalışabilmeleri için doküman formatları ve kaydetme özellikleri hakkında da bilgi verilir. Bu dersi alan öğrenci, yayın grafiğine yönelik çoklu sayfalarla çalışmayı gerektiren broşür, katalog, dergi, kitap gibi grafik tasarım ürünlerini oluşturabilme becerilerini kazanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Uygulama 2-Araştırma 3-Sınav
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari