Grafik Tasarım Proje: Marka Kimliği Tasarımı

Ders Kodu: 
GRA 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere marka kimliğini oluşturan grafik öğelerin tasarımı öğretilir, bu alanda güncel tasarım eğilimleri, başarılı kurumsal kimlik örnekleri paylaşılarak uygulamalar yaptırılır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: MARKA KİMLİĞİ TASARIMI dersinde öğrencilere marka yaratma stratejileri ve tasarım esasları örnek olaylar üzerinden anlatılır. Marka kimliği tasarımında güncel eğilimler tanıtılır, yeni tasarımlar ve yenilenen kimlikler incelenir, ulusal ve uluslararası marka kimliği tasarımcıları, ajanslar tanıtılır ve incelenir. Logo tasarımı, marka kimliğini oluşturan grafik öğelerin tasarımı, farklı formatlara uygulanması ve adaptasyon sürecince devamlılığının sağlanması, marka kimliği malzemelerinin tasarlanması, basılı mecrada, web ve mobil ortama uygulamaları öğretilir. Marka kimliği kitabı kapsamında kurulan sistem belgelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari