Grafik Tasarım Proje: Sosyal Amaçlı Tasarım

Ders Kodu: 
GRA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler, yaşadıkları şehrin, toplumun veya uluslararası kitlelerin sorunlarına tasarım aracılığı ile dikkat çekmeyi ya da bir çözüm üretmeyi öğrenecektir. Tasarım aracılığı ile bilinçlendirmek, problem çözücü olmak veya probleme dikkat çekmek amaçlanır. Öğrenciler, ayrıca ulusal ve uluslararası örneklerle dünyada neler yapıldığını inceleyerek ve tartışarak, tasarımcı olarak etkinliklerini kavrayacak ve grafik iletişim çözümleri geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Tasarım ve Sosyal Sorumluluk dersinde öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Çözüm, tasarım içerikli farkındalık yaratacak ya da davranış/alışkanlık değiştirecek şekilde kurgulanır. Öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın, içinde bulundukları toplumun yerel sorunlarına ya da uluslararası kitlelerin ve dünyanın ortak sorunlarına yönelik tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenirler. Tüketim, bulaşıcı hastalıklar, çevresel sorunlar, cinsiyet, göç, okur-yazarlık ve eğitim, şiddet gibi sosyal konular dersin tasarım aracılığı ile farkındalık yaratmaya, çözüm aramaya odaklandığı toplumsal sorunlar arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari