Grafik Tasarım Tarihi

Ders Kodu: 
GRA 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik tasarım tarihini tanıtmak ve örnekler üzerinden dönemleri kavramalarını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK SANAT TARİHİ dersinde, 20. yy dan günümüze Grafik Tasarımındaki gelişmeler işlenir. Grafik tasarımının gelişiminin, sanat ve kültür alanındaki hareketlere etkisi açıklanır. 20. Yy endüstriyel devriminin görsel iletişime etkisi, The Arts and Crafts, Art Nouveau akımları; 20. Yy ilk yarısı modernist dönem, Bauhaus ve Yeni Tipografi, Amerika’da modernist yaklaşımlar; Bilgi çağı ve globalleşme sürecinde tipografik yaklaşımlar, The New York School, kurum kimliği ve yeni görsel iletişim sistemleri; Postmodernizm ve grafik tasarım, Dijital Devrim ve Ötesi olarak 20 yy’dan günümüze kadar tasarım alanında yaşanmış önemli olaylar incelenerek güncel eğilimlere yön veren grafik tasarım tarihinin basilica gelişmeleri öğretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari