Reklam Analizi

Ders Kodu: 
GRA 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin reklam alanında kuramsal bilgiye dayalı analiz yeteneği ve eleştirel bakış açısı kazanmaları amaçlanır. Reklam tasarımının yapılabilmesi için öğrencinin, konunun iyi incelenmesi, pazarın durumu, hedef kitlenin dikkatini çekmek için toplumun özelliklerini,kültür, estetik, görsel analizlerle belirleyerek reklamın yaratıcı fikrine ulaşmada yardımcı olmasının sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Reklam projesi fikri geliştirme teknikleri ve uygulamasını ögrenmek. Reklamı oluşturan kültürel bilgilerin, toplumsal degerlerin ve sanatsal yaklaşımların reklamda  kullanılmasını sağlamak. Böylece topluma verilen mesaj veya reklamı yapılan ürün hakkında farkındalık yaratmayı öğretmek. 

REKLAM ANALİZİ dersinde öğrencilere reklam tasarımı sürecinde araştırma ve brief kavramı, pazar ve rakip analizi, hedef kitle tanımı, demografik özelliklerin ve kültürel olguların reklam stratejisi açısından önemi, reklamın satış ya da bilinirlik üzerindeki etkinliği örneklerle açıklanır. Grafik tasarımcı olarak reklam sektörüne yönelik kuramsal bilgiler kazanırlar. Reklamlardaki görsel unsurlar ve neden-sonuç ilişkileri, reklamın toplumsal sorumluluğu açıklanarak aynı zamanda medya ve reklamlar hakkında eleştirel düşünme becerileri kazandırılır. Öğrenciler güncel reklam kampanyalarını inceleyerek sunumlar yaparlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1 Ara Sınav - Final sınavı, ödev ve sunum hazırlama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Ödev C: Sunum Hazırlanması

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari