Reklam Fotoğrafı (stüdyo-ürün fotoğrafı)

Ders Kodu: 
GRA 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce

Dikey Sekmeler