Semiotik

Ders Kodu: 
GRA 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İletişim Dünyasını oluşturan görsel işaretlerin grafik anlatım dili kullanılarak tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği: 

Araştırmacı çalışmalarla yeni görsel sembollerin çağdaş tasarım anlayışıyla hazırlanması. Yeni formlarla toplumu bilgilendiren ve yönlendiren işaretler (piktogramlar), semboller, amblem ve logoların tasarlanmasın yönelik temel bilgilerin kazanılması ve uygulamalarla pekiştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- FİNAL 2-ÖDEV 3-SUNUM PAFTASI HAZIRLAMA
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari