Temel Grafik Tasarım

Ders Kodu: 
GRA 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere temel grafik tasarım bilgisi kazandırarak, öğrencileri sektöre yönelik bilgiler kazandırarak, proje derslerine hazırlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

TEMEL GRAFİK TASARIM dersinde öğrenciler dönemin ilk yarısında grafik tasarımın temel kavramları ile tanıştırılırlar. Öğrenciler, grafik elemanları ve grafik kompozisyonun evrensel kurallarını, nokta, çizgi, düzlem, ritim ve denge, boyut, doku ve desen, renk, şekil-zemin ilişkisi, imge semiyolojisi ve kadraj, içerik ve hiyerarşi, katmanlar, transparanlık, modülerlik, ızgara sistemleri, simetri ve asimetri, diyagram, zaman ve hareket, kurallar ve kuralsızlık gibi temel grafik tasarım kavramlarını grafik ürünler ve örnekler üzerinden inceleyerek öğrenirler. Öğrencilere ulusal ve uluslararası grafik tasarım ürünlerinin örnekleri sunulur ve incelenir. Dönemin ikinci yarısında da öğrenciler terminoloji, grafik ürünler ve mecralar ile tanışırlar (afiş, broşür, dergi ve kitap kapağı, mekânsal grafikler, info grafikler, reklam grafikleri (Çizgi üstü ve çizgi altı reklam grafikleri, ilan, dış mekan, satış noktası teşhir malzemeleri vb). Örnekler üzerinden tasarım esasları, grafik öğelerin iletişimdeki fonksiyonu ve nasıl iletişim kurulduğu açıklanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1 Ara Sınav - Final sınavı, ödev ve sunum hazırlama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Ödev C: Sunum Hazırlanması

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari