Temel Sanat Eğitimi II

Ders Kodu: 
PLAS 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü farkedip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla biraraya gelişlerini sağlamak. Bu çalışmalar yapılırken titizlik, mükemmeliyetci bir yaklaşım, konsantrasyon, sabır gibi yetenek dışı olan meziyetleri geliştirmek. Aynı anda karakalem ve diğer malzemelere karşı yatkınlığı arttırmak. Ayrıca yavaş yavaş hayal gücünü de devreye sokabilmek. Tüm bu bilgilenme, teknik geliştirme, algılanma süresinin farkında olmak, kavramları, nesneleri, etüdleri tanımlayabilir, tartışabilir bir düzeye gelmek.
Dersin İçeriği: 
  • Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi.
  • Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması.
  • Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme.
  • Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Rapor Hazırlama ve Sunum 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama Becerisi

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari