Tipografi I

Ders Kodu: 
GRA 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tipografinin tarihi, temel terimleri, temel yazı karakterleri konusunda bilgiler vermek. Uygulamalı projeler ışığında tipografik tasarım kriterlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Final sınavı, 2-projeler 3-görsel sunum hazırlama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Proje C: Görsel Sunum Hazırlanması

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari