Tipografi II

Ders Kodu: 
GRA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere ileri düzey tipografi bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

TİPOGRAFİ II dersinde öğrencilere tipografik unsurlar diğer görsel unsurlarla birlikte temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım çalışmalarında kullandırılarak deneyim kazandırılır. Yalın tipografik elemanlar ve basit sanal içeriklerle belirlenmiş alanlarda denemeler yaptırılır. Başlık, alt başlık, metin ve benzeri yazınsal tasarım elemanları incelenir. Baskı yazılarının diğer tasarım elemanlarıyla birlikte yaratıcı tasarımlarda kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar üretilir.

Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari