İletişim

İletişim - Bölüm Asistanları:

Murat BALKARA , Zafer Ali AKŞİT, Melike BAYIK

Dahili: 1865

Direkt Tel No: 0216.5780865