İletişim

İletişim - Bölüm Asistanları:

Melike BAYIK ve Zafer Ali Akşit

Dahili: 1865

Direkt Tel No: 0216.5780865