• Türkçe
  • English
Course Code: 
CULA 499
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
The aim of this course is to know and understand the meaning of unique food rituals and traditions in Anatolian folklore; identify their social values in community relations in Turkish culture; collect original recipes in order to create conceptual menus.
Course Content: 

The food beliefs and traditions that persist in Anatolia, the rituals that were centered on food constitute the subject matter of this course. The lecture explore the function of food in rites of passage such as birth, circumcision, marriage, death as well as in religious feast and fasting days in different religions such as Ramadan or Easter and also in beliefs and traditions that were related to seasonal periods such as “Nevruz” and “Hıdrellez”. The historical past of these multicultural foods related rituals will be emphasized also during the course. The symbolic meanings of food such as bread and salt, the use of food in magical rituals represent other topics. The adaptation of modern food rituals in Turkish culture such as birthday celebration will be analyzed also within the limits of the course.

Vertical Tabs

Course Flow

Week Topics Study Materials
1 What is a ritual?

The symbolic meaning of food in beliefs and rituals

L. M. Long . “Food as Symbol”, in Encylopedia of Food & Culture, p.376-378
2 The social function of rituals; types of rituals “Feasts, Festivals and Fasts”, in Encylopedia of Food & Culture, p. 626- 629.
3 The function of food in rites of passage in Anatolia:

Birth ,Diş buğdayı- Diş Hediği, Circumcision

N. Halıcı. “Doğum- Sünnet”, Ege Bölgesi Yemekleri, 1981

N. Halıcı. “Geçiş Dönemleriyle İlgili İkram ve Yiyecekler”, Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya 2001, s.45-95.

M. Üçer, “Doğum, Diş Hediği, Sünnet”, Anamın Aşı Tandırın Başı, İstanbul 2006, p. 318-320

4 The function of food in rites of passage:

Wedding    (engagement, henna night, wedding)

N. Halıcı. “Geçiş Dönemleriyle İlgili İkram ve Yiyecekler”, Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya 2001, s.45-95.

N. Halıcı. “Söz Kesme- Nişan- Düğün- Ölüm”, Ege Bölgesi Yemekleri, 1981

M. Dağdeviren“ Keşkek Ağzımız Tadı”, Yemek ve Kültür, sayı 12

5 The function of food in rites of passage:

Death

 Harun Yıldız. “Alevi Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Tören ve Ritüeller”, 25-26 Kasım 2004 Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi
6 Food in religious days: Fasting & Ashoura ritual M. H. Sauner, “Temel Ezginin Üç Örneği: Aşure, Anuşabur,Koliva » Yemek ve Kültür, sayı, 13

Ö. Samancı, “Aşure”,  Yemek ve Kültür, sayı, 13

Ö. Samancı, “19. Yüzyıl İstanbul’unda Ramazan Sofraları”, Yemek ve Kültür, sayı 14

N. Berkok. K. Toygar. Ramazan Yemekleri ve Mutfak Kültürü, Ankara 1996.

N. Halici. “Kutsal Günlere Ait Yiyecek ve İnanışlar”, Ege Bölgesi Yemekleri, 1981

N. Halıcı, “Kutsal Günlerle İlgili İkram ve Yiyecekler”, Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya 2001, p. 96-115

7 Religious Feasts: Ramadan Feast, Sacrifice Feast, Kandils. Eksen. “Bayramlarımız”, Çokkültürlü İstanbul Mutfağı, İstanbul 2001.

M. Üçer. “Dini Bayramlar ve Özel Günler, Anamın Aşı Tandırın Başı, İstanbul 2006,s. 303- 308.

N. Halici. “Kutsal Günlere Ait Yiyecek ve İnanışlar”, Ege Bölgesi Yemekleri, 1981

N. Halıcı, “Kutsal Günlerle İlgili İkram ve Yiyecekler”, Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya 2001, p. 96-115.

Ö. Samancı, “19. Yüzyıl İstanbul’unda Ramazan Sofraları”, Yemek ve Kültür, sayı 14.

8 Midterm  
9 Religious Feasts:  Noel, Easter, New Year,

Pesah.

“Bayramlar- Pesah”, İzmir Sefarad Mutfağı, 2004, p. 110-125

S. Bozis. Noel ve Yılbaşı Hazırlıkları, Karnaval Ayı, Büyük Oruç ve Sonrası İstanbul Lezzeti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

N. Halıcı, “Paskalya Bayramı-“, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yemekleri.

10 Food related events in seasonal periods

Nevruz -  Hıdrellez- Festivals organized for harvest

 

M. Dağdeviren.      “Hıdrellez ve Dortulu Pilav”, Yemek ve Kültür, Sayı 6.

M. Üçer. “Sultan Nevruz ve Hıdrellez”, Anamın Aşı Tandırın Başı, İstanbul 2006, p. 326- 334.

11 Offering food: rain prayer, acele bacı helvası,

Zekeriya sofrası, sacrifice

“Sacrifice”, Encylopedia of Food & Culture, p. 223-224

M. Üçer. “Helva İle İlgili Gelenekler”, Anamın Aşı Tandırın Başı, İstanbul 2006, p. 211

N. Halici.”Neşeli Günlerle İlgili İkram ve Sofralar” “İstek Dilek Sofralarıyla İlgili”, Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya 2001, p.96-122.

12 Symbolic meaning of food: bread, salt, halva,

Baklava..eg.

« Helva» İstanbul Ansiklopedisi,, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, vol. 4 .p. 47-48

V. Günay. “Türk Sosyo-Kültürel Hayatında Tuzun Yeri Üzerine”, Tuz Kitabı, Kitabevi, 2004, p. 105- 112

A. Ünsal. “İnançlarda Dinlerde v e Anadolu Folkorunda Ekmek”, Nimet Geldi Ekine, İst. p. 81- 98.

İ. Ortaylı. “Baklava Alayı”, İstanbul Ansk., Tarih Vakfı , vol. 2 .p. 5

13 Food rituals in Sufi orders

Mevlevi & Bektaşi orders

Asuman Bektaş. “Mevlevilikte Matbah Terbiyesi”, Yemek ve Kültür, no 5.

N. Halıcı, Sufi Cuisine, London 2005.

S. Soysal. Derviş Sofraları, İstanbul 2007.

14 The adaptation of modern food rituals in Turkish culture

Birthday celebration

New Year celebration

Wedding cakes

“Birthday Foods”, Encylopedia of Food & Culture, p. 212-214

“Wedding Cakes”, Encyclopedia of Food & Culture, p. 521-523

 

Recommended Sources

TextBook:      S. Kats, 2003, Encyclopedia of Food & Culture. Ed.. (related parts);

                       E. Artun, 2005,  Türk Halk Bilimi, Kitabevi.

 
Additional Resources:

 

Z. Nahya, 1983 , “Özel Gün Yemekleri”, Türk Mutfağı Sempozyum Bildirileri,

Dilek Yalçın Kılıç. 2010, “Mengende Özel Gün Yemekleri”, Milli Folklor,. 22/86.

Vildan Karataş, “Sivas Ali Baba Mahallesi’nde Hıdırellez İnancı ve Bu İnanca Bağlı İnanışlar”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic

Ö. Samancı. S. Özilgen, 2012, 2014, “Lokum” “Akide Şekeri”, Kadim Lezzetler,.Sciences 2 (1): 43-46,.

A. Ö. Tan. “Be Merry, Around a Wheat Berry! The Significance of Wheat in Anatolian Rituals and Celebrations”. Oxford Food Symposium Proceedings.

N. Halıcı, 1981, Ege Bölgesi Yemekleri,

N. Halıcı, 2001,  Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Konya, s.45-95.

M. Üçer, 2006,  Anamın Aşı Tandırın Başı, İstanbul, p. 318-32

M. Dağdeviren“ Keşkek Ağzımız Tadı”, Yemek ve Kültür, sayı 12

Harun Yıldız. “Alevi Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Tören ve Ritüeller”, 25-26 Kasım 2004 Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi.

İzmir Sefarad Mutfağı, 2004, “Bayramlar- Pesah”, p. 110-125

S. Bozis. Noel ve Yılbaşı Hazırlıkları, Karnaval Ayı, Büyük Oruç ve Sonrası İstanbul Lezzeti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

N. Halıcı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yemekleri.

M. H. Sauner, “Temel Ezginin Üç Örneği: Aşure, Anuşabur,  Koliva » Yemek ve Kültür, sayı, 13

Ö. Samancı, “Aşure”,  Yemek ve Kültür, sayı, 13

Ö. Samancı, “19. Yüzyıl İstanbul’unda Ramazan Sofraları”, Yemek ve Kültür, sayı 14

N. Berkok. K. Toygar, 1996, Ramazan Yemekleri ve Mutfak Kültürü, Ankara.

M. Dağdeviren. “Hıdrellez ve Dortulu Pilav”, Yemek ve Kültür, Sayı 6.

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004« Helva» İstanbul Ansiklopedisi,, vol. 4 .p. 47-48

V. Günay. “Türk Sosyo-Kültürel Hayatında Tuzun Yeri Üzerine”, Tuz Kitabı, Kitabevi, , p. 105- 112

A. Ünsal. “İnançlarda Dinlerde v e Anadolu Folklorunda Ekmek”, Nimet Geldi Ekine, İst. p. 81- 98.

İ. Ortaylı, 2005 “Baklava Alayı”, İstanbul Ansk., Tarih Vakfı , vol. 2 .p. 5

N. Halıcı, Sufi Cuisine, London.

S. Soysal, 2007, Derviş Sofraları, İstanbul.

Asuman Bektaş. “Mevlevilikte Matbah Terbiyesi”, Yemek ve Kültür, no 5.

 

Assessment

IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-term 1 30
Assignment 1 10
Term Paper 1 20
Total   60
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100