• Türkçe
  • English
Course Code: 
GRA 402
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
4
Credits: 
4
ECTS: 
9
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Öğrencilere reklam sektörüne yönelik çok mecralı kampanya tasarımlarından ulusal ve uluslararası örnekler gösterilir, bu alana yönelik yaratıcı kampanya tasarımları ve grafik çözümler üretmeleri sağlanır.
Course Content: 

GRAFİK TASARIM PROJE: REKLAM TASARIMI II dersinde öğrencilere ulusal ve uluslararası ödüllü reklam kampanyalarından örnekler gösterilir. Geniş kapsamlı kampanya tasarımı ve konsept geliştirme, çok mecralı reklam kampanyası olarak çeşitli mecralara uygulama öğretilir. Hizmet ya da Ürün hakkında yaratıcı reklam kampanyaları tasarlanabilir. Öğrenciler lisans programı sonrası için reklam sektörüne hazırlanırlar. Çok mecralı kampanya dahilinde Ürün/Hizmet Marka Yaratma, Ürün (Ambalaj) /Hizmet (Tanıtım Kiti), Gazete ve Dergi İlanı, Klasik ve yaratıcı Dış Mekan reklamı, Televizyon reklamı için Storyboard/konseptboard, Gerilla Reklam Uygulamaları, POP tasarımları (Satış Noktası Teşhir Malzemeleri), Kampanya micro site tasarımı, promosyonel ürün, broşür vb birçok mecraya yönelik tasarımlar üretilir.

Course Methodology: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Course Evaluation Methods: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Vertical Tabs

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ürün/hizmet odaklı reklam kampanyası: Araştırma ve bilgi toplama  
2 Proje önerilerinin sunumu  
3 Seçilen proje konusu üzerinde ayrıntılı araştırma  
4 Araştırma özetinin teslimi  
5 Kavramlaştırma ve metin çalışmaları  
6 Metin çalışmalarının teslimi  
7 Eskiz ve görselleştirme çalışmaları  
8 Fikir eskizlerinin (thumbnails) tamamlanması  
9 Grafik uygulama ve bilgisayarda layout çalışmaları  
10 Orijinal çizim ve bilgisayar çıktılarının teslimi  
11 Proje üzerinde tartışma ve düzeltmeler  
12 Renkli ve üç boyutlu uygulamalar üzerinde son düzeltmeler  
13 Renkli ve üç boyutlu uygulamalar üzerinde son düzeltmeler  
14 Ciltli araştırma raporu/görsel örnekler ve proje CD’sinin teslimi  

 

Recommended Sources

Ders Notu Reklamcılık ders notları/Prof.Dr.Emre Becer
Diğer Kaynaklar The Design of Advertising/Roy Paul Nelson
 
  1. Logo Tasarım Kitapları
  2. Pepin Press Bıçaklı Ambalaj Kitapları
  3. Novum, Eye, Computer Arts, Communication Arts vb Dergiler
  4. Grafik Tasarım Dergisi VE Metaforlar Hayat Anlam ve Dil, Lakoff, Jhonson
  5. Tangible Graphics, R. Klanten, R. Klanten
  6. Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson
  7. www.marketingturkiye.com, www.designobserver.com,www.adage.com (reklam örnekleri)
  8. www.adforum.com, www.creativity-online.com, Epica Awards, Kırmızı Ödülleri, Kristal Elma Ödülleri vb Reklam Ödülleri Websiteleri

 

 

 

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Araştırma/Konu Önerisi Geliştirme   %10
Tasarım Süreci (Kavramlaştırma/Metin Çalışmaları/

Görselleştirme)

  %30
Final Projesi  (Uygulama)   %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100