• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin; döşemelik (koltuk, kanepe vb.) ve iç mekan tekstil ürünleri (perde, yastık, kırlent, runner, throw vb.) için uygun olan kumaş yüzeylerine yönelik, baskı yoluyla uygulanabilecek desenler tasarlaması.
Dersin İçeriği: 

Koleksiyon mantığı gözetilerek döşemelik ve iç mekan tekstil ürüleri için uygun olan kumaş yüzeylerine yönelik desenler tasarlanır. Desenlerin bir kısmı, baskı atölyesinde deneysel yöntemlerle elde uygulanır, bir kısmı da endüstriyel olarak dijital baskı tekniğiyle uygulanır. Uygulamalar arasından seçilenler üretilip ürün haline getirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Döşemelik ve iç mekan tekstil ürünleri için uygun olan kumaş yüzeylerine yönelik baskı yoluyla aktarılabilecek desenler tasarlamanın mantığını kavrar. 2,3,7,9,13 1 A,B,C
2) Türlü baskı teknikleriyle özgün baskı çalışmaları gerçekleştirebilir. 2,3,7,9,13 1 A,B,C
3) Dijital baskı ile basılabilecek desenler tasarlayabilir. 2,3,7,9,13 1 A,B,C
4) Tasarladığı desenin dijital baskı yöntemiyle uygulanması sürecini takip edebilir. 2,3,7,9,13 1 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, derse giriş, dersin içeriği, değerlendirme metodu. YOK
2 Temanın, desen koleksiyonunun yapılacağı alanın, koleksiyonda kullanılacak renklerin ve biçimlerin belirlenmesi. VAR
3 Koleksiyon çalışması VAR
4 Koleksiyon çalışması VAR
5 Koleksiyon çalışması VAR
6 Koleksiyon çalışması VAR
7 Koleksiyon çalışması VAR
8 Kumaşa basılacak desenin seçilmesi ve Ara Sınav değerlendirmesi VAR
9 Baskı ön hazırlık işlemleri VAR
10 Baskı ön hazırlık işlemleri VAR
11 Özgün baskı çalışmaları VAR
12 Özgün baskı çalışmaları VAR
13 Dijital baskı çalışmaları VAR
14 Dijital baskı çalışmaları VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 10 Ödev
Sınavlar 1 Arasınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav - -
Ödev 10 %50
Toplam  11 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı  11 %40
Toplam  12 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.       x  
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x  
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.     x    
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.         x
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 10 4 40
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,56
Dersin AKTS Kredisi     7