• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 223
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dokuma strüktürünün oluşturulma yöntemlerinin kavranması, dokuma tasarımı derslerinde dokuma kumaşların kumaş yapılarının planlanabilmesi için gerekli alt yapının sağlanması.
Dersin İçeriği: 

Kumaş yapım yöntemleri, terimler, dokuma kumaşlarda kullanılan temel örgüler anlatılır, dokuma kumaşların teknik açıdan sınıflandırılması yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Uygulama, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dokuma kumaşlarda kullanılan temel örgüleri ayırt eder. 8 1,2 A
2) Dokuma kumaşlarda kullanılan temel örgüler ve kumaş yapım yöntemleri bilgilerini kullanarak kumaşların yapısal analizlerini yapar. 8 1,2 A
3) Tasarım derslerinde tasarımını yaptığı dokuma kumaşların uygulamasında kullanılacak kumaş yapılarına karar verir. 8 1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kumaş Yapı Bilgisine giriş Yok
2 Bezayağının tanımı, özellikleri, türevleri Var
3 Diminin tanımı, özellikleri Var
4 Motifli dimilerin özellikleri ve örnekleri Var
5 Satenin tanımı ve özellikleri Var
6 Tahar ve armürün tanımı ve yazılımları Var
7 1. ara sınav Var
8 Krep Çeşitleri Var
9 Örgüden krep oluşturma yöntemleri Var
10 Örgülere renk raporu uygulaması Var
11 2. ara sınav Var
12 Örgülerde gölgeleme yöntemleri Var
13 Çift yüzlü ve takviyeli kumaşlar Var
14 Çift katlı kumaşlar, çok katlı kumaşlar Var

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim üyesinin basılmamış ders notları
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Dokuma kumaş örnekleri
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 2 40
Toplam 3 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.         x
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4