• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 233
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Giysilik veya ev tekstiline yönelik tek katlı ekose kumaş tasarımı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Dokuma kumaşlarda tasarım yöntemleri. Tek katlı kumaşlarda çeşitli renklendirme teknikleri ile desen yapma. Giyim tasarımına yönelik veya özgün dokuma projeleri gerçekleştirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Uygulama, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Farklı renklendirme teknikleri ile tek katlı kumaş üretim yapılarına bağlı ekose kumaş desenleri yapar. 1,2,12 1 B,C
2) Tek katlı kumaş örgü yapılarını tanır. 8,9 1 B,C
3) Tek katlı kumaş tasarımında kullanılan yöntemlerle yeni kumaş tasarımları yapar. 1,2,8,9,12,14 1,2,3 B,C
4) Desen tasarımını yaptığı ekose kumaşların atölye olanaklarında üretimini yapar. 1,2,8,9,12,14,15 1,2,3 B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekose desenli kumaşların renklendirilmesine giriş Yok
2 Ekose desenli kumaşların renklendirilmesi Var
3 Ekose desenli kumaşların renklendirilmesi, dokuma proje ekiplerinin oluşturulması Var
4 Ekose desenli kumaşların renklendirilmesi,dokuma projesine yönelik malzeme araştırmaları Var
5 Ekose desenli kumaşların renklendirilmesi,dokuma projesine yönelik malzeme araştırmaları, motif seçimi Var
6 Motif seçimi, motifin dokumaya uyarlanması Var
7 Dokumaya başlanması Var
8 Ara sınav Yok
9 Atölyede dokuma çalışmaları Var
10 Atölyede dokuma çalışmaları Var
11 Atölyede dokuma çalışmaları Var
12 Atölyede dokuma çalışmaları Var
13 Atölyede dokuma çalışmaları Var
14 Atölyede dokuma çalışmaları, pafta hazırlığı ve düzenlemesi Var

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim üyesinin basılmamış ders notları
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Önceki dönemlerde bu ders için yapılmış öğrenci işleri
Ödevler 2 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 2 50
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 3 40
Toplam 4 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.       X  
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi. x        
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metotlarının kavranması.         x
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.     x    
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metotlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.         x
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.         x
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 4 8
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü      128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5