• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin, daha önce edinmiş olduğu temel kalıp tekniği bilgisini kullanarak, kadın giyimi kategorisi için tasarlamış olduğu giysilerin, kadın anatomisini göz önünde bulundurarak kalıplarını hazırlanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Kadın giyimi için düşünülmüş, tasarım öğeleri barındıran gömlek, pantolon, ceket vb. giysilerin kalıplarının çıkarılması ve uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel (baz) kalıptan yola çıkarak, kadın giyimi için model kalıp hazırlayabilir. 2,6,9,10 1 A,B,C
2) Kadın gömleğinde model uygulaması gerçekleştirebilir. 2,6,9,10 1 A,B,C
3) Kadın pantolonunda model uygulaması gerçekleştirebilir. 2,6,9,10 1 A,B,C
4) Kadın ceketinde model uygulaması gerçekleştirebilir. 2,6,9,10 1 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Kadın gömleğinde model uygulama VAR
3 Kadın gömleğinde model uygulama VAR
4 Kadın pantolonunda model uygulama VAR
5 Kadın pantolonunda model uygulama VAR
6 Kadın ceketinde model uygulama VAR
7 Kadın ceketinde model uygulama VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Özgün kadın gömleği tasarımı uygulama VAR
10 Özgün kadın gömleği tasarımı uygulama VAR
11 Özgün kadın pantolonu tasarımı uygulama VAR
12 Özgün kadın pantolonu tasarımı uygulama VAR
13 Özgün kadın ceketi tasarımı uygulama VAR
14 Özgün kadın ceketi tasarımı uygulama VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.         x
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.         x
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 4 20
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6