• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 435
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kostüm tasarımının oluşum sürecinde malzeme ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Tasarlanacak olan kostüm için gerekli olan araştırmalar (tarihi, dönemsel vb.) yapılır. Hazırlanacak olan kostüm için uygun malzemeler tespit edilir. Gerekli tüm materyaller bir araya getirildikten sonra tasarımın uygulamasına geçilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kostüm olgusuna nasıl yaklaşılacağını bilir. 1,2,3,4,5,9,11 1,2,3 A,B,C
2) Kostümün tasarımıyla ilgili olarak nasıl araştırma yapacağını bilir. 1,2,3,4,5,9,11 1,2,3 A,B,C
3) Farklı malzemeler araştırıp bunların tasarıma uygulanıp uygulanamayacağını bilir. 1,2,3,4,5,9,11 1,2,3 A,B,C
4) Kostüme uygun materyalleri tespit edip, gerekli yüzey tasarımlarını oluşturmayı bilir. 1,2,3,4,5,9,11 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. YOK
2 Hazırlanacak olan kostümle ilgili dönem, mekan, coğrafya, tarih vb. araştırması. VAR
3 Hazırlanacak olan kostümle ilgili dönem, mekan, coğrafya, tarih vb. araştırması. VAR
4 Uygun materyal ve renk araştırması. VAR
5 Uygun materyal ve renk araştırması. VAR
6 Gerekli yüzey araştırmalarının yapılması. VAR
7 Gerekli yüzey araştırmalarının yapılması. VAR
8 Ara Sınav. VAR
9 Prova mankeni üzerinde amerikan beziyle model oluşturma. VAR
10 Prova mankeni üzerinde amerikan beziyle oluşturulan model üzerinde çalışma. VAR
11 Kostümü oluşturacak olan orijinal materyallerle uygulama. VAR
12 Kostümü oluşturacak olan orijinal materyallerle uygulama. VAR
13 Sunum hazırlıkları. VAR
14 Sunum çalışmaları. VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar -
Ödevler 3 Ödev
Sınavlar 1 Ara sınav, 1 Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 3 50
Toplam  4 100
Finalin Başarıya Oranı  1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı  4 50
Toplam  5 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.     x    
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.       x  
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x  
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.         x
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi. x        
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.   x      
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.     x    
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 1 13
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 3 3 9
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     76
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,04
Dersin AKTS Kredisi     3