• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 275
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Başta giysi ve aksesuar tasarımları olmak üzere, moda endüstrisi ile ilişkilendirilebilecek görünümlerin illüstratif açıdan anlatımının öğretilmesi.
Dersin İçeriği: 

Giysi ve aksesuar tasarımlarının, çok çeşitli boyama materyalleriyle (Flomaster, ekolin, suluboya, kuru boya vb.) moda illüstrasyonu anlayışıyla hangi tekniklerle ifade edilebileceğinin aktarımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Flomaster, ekolin, suluboya, kuruboya vb. boyama materyalerinin kullanım tekniklerine haizdir. 1,2,12 1 A , C
2) Stlize edilmiş insan figürü üstünde ilgili giysi ve aksesuarların öğrenilen boyama teknikleriyle ifade eder. 1,2,12 1 A , C
3) Üretim öncesi tasarlama aşamasında tahayyül edilen ürünün illüstratif sunumunu yapar. 1,2,12 1 A , C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, tanışma ve oryantasyon. Gerekli malzemelerin temininin sağlanması için bilgilendirmelerin yapılması. YOK
2 Çeşitli kumaş kalitelerinin illüstrasyon yöntemlerinin ele alınması. YOK
3 Çeşitli kumaş kalitelerinin illüstrasyon yöntemlerinin ele alınması. YOK
4 Çeşitli kumaş kalitelerinin illüstrasyon yöntemlerinin ele alınması. YOK
5 Dersi sürdüren öğretim elemanının belirleyeceği moda görünümlerinin bütün halde illüstre edilmesi. YOK
6 Dersi sürdüren öğretim elemanının belirleyeceği moda görünümlerinin bütün halde illüstre edilmesi. YOK
7 Dersi sürdüren öğretim elemanının belirleyeceği moda görünümlerinin bütün halde illüstre edilmesi. YOK
8 Ara Sınav YOK
9 Öğrencinin oluşturduğu stilin ve moda görünümünün illüstre edilmesi. VAR
10 Öğrencinin oluşturduğu stilin ve moda görünümünün illüstre edilmesi. VAR
11 Öğrencinin oluşturduğu stilin ve moda görünümünün illüstre edilmesi. VAR
12 Öğrencinin belirlediği aksesuar, saç, makyaj gibi görünüm oluşturan unsurların illüstrasyonu. VAR
13 Öğrencinin belirlediği aksesuar, saç, makyaj gibi görünüm oluşturan unsurların illüstrasyonu. VAR
14 Öğrencinin belirlediği aksesuar, saç, makyaj gibi görünüm oluşturan unsurların illüstrasyonu. VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim elemanının notları.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 6 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Ödev 6 %60
Toplam 7 %100
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı 7 %40
Toplam 8 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Tamamlayıcı Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.       x  
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.         x
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 6 36
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 6 6 36
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5