• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 309
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; tematik ve kavramsal projeler vasıtasıyla öğrencinin tasarım vizyonunu geliştirmektir. Böylece; yaratıcı merakın, tasarım kimliğinin ve tasarıma bakış açısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Fikirlerin deneysel olarak geliştirilip yorumlanarak sonuçlandırılması ve tasarım çözümleri için önerilere dönüşmesi beklenir.
Dersin İçeriği: 

Tasarım süreci dediğimiz şey nedir? Yaratıcı merak, araştırma ve tasarım çözümlerinin deneysel olarak geliştirilmesini gösteren bir dizi proje vasıtasıyla, önceki öğrenim deneyimlerinin entegrasyonunun sağlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaratıcı deneyleme 1, 2,15 1,3 A,C
2) Tematik yorumlama 1,2, 12 1,3 A,C
3) Bir tasarım konsepti geliştirme 1,7, 1,3 A,C
4) Araştırma ve Geliştirme 1,2,3,4 1,3 A,C
5) Uygun tasarım çözümleri bulma 15 1,3 A,C
6) İlham alının fikirleri yorumlama metodları 15 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım süreci dediğimiz şey nedir? YOK
2 Tasarım – İlham ilişkisi VAR
3 Moda ve Tekstil Tasarımı için araştırma VAR
4 Bir temayı yorumlamak (1. Proje) VAR
5 1. Proje devam ediyor VAR
6 Moodboard sunumu VAR
7 Ara Sınav VAR
8 Deneysel kontrüksiyonlar (2. Proje) VAR
9 Geliştirme ve deneyleme (3. Proje) VAR
10 3. Proje devam ediyor VAR
11 Eskiz defterleri ve bir temanın yorumlanışı (4. Proje) VAR
12 4. Proje devam ediyor VAR
13 Görsel bilgiyi dönüştürmek VAR
14 Tasarım çözümleri VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu Fashion Design Course Principles, Practice and Techniques.  The Ultimate Guide for Aspiring Fashion Designers, Steven Faern, Thames and Hudson, 2010

 

Hussein Chalayan 1994-2010 Avrupa Kültur Başkenti

 

Techno Textiles Revolutionary Fabrics for Fashion Design Sarah Braddock and Marie O’Mahony, 1998

 

Diğer Kaynaklar Proje örnekleri, görsel referanslar ve ilham kaynakları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Çeşitli tematik ve kavramsal projeler
Sınavlar 1 arasınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 30
Kısa Sınav    
Ödev  13 40
Toplam  14 70
Finalin Başarıya Oranı  1 30
Yıl içinin Başarıya Oranı  5 70
Toplam  6 100

 

 

DERS KATEGORİSİ  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         x
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x    
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.     x    
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.   x      
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.         x
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.     x    
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.     x    
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.     x    
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.     x    
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav      
Ödev 13 4 52
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.04
Dersin AKTS Kredisi     7