• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 378
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; disiplinlerarası yaklaşımlar vasıtasıyla renk olgusunun kavranmasına katkıda bulunmaktır. Böylece; tasarım süreci geliştirilerek ortaya çıkacak olan sonuçların, tarihi psikolojik, kültürel, toplumsal ve ticari açılardan sağlam temellere oturtulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Tarih boyunca renk olgusuna genel bir bakış, önemli dönemlerde tasarım açısından rengin oynadığı roller. Karşılaştırma yapmak için, toplumla renk arasındaki ilişkiler ciddi bir biçimde irdelenecektir. Renk ne derece önemlidir ve rengin dinamikleri nelerdir? Rengin dili ve tasarım üzerinde yarattığı sembolik düzeydeki psikolojik etkler dikkate alınacaktır. Teorik araştırmalar ve uygulamalı projeler derse katkı sağlayacaktır. Rengin, ruh hali, duygulanım ve davranış biçimleri üzerindeki etkileri moda tasarımcıları için oldukça önemlidir. Renkle toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki de irdelenecektir. Rengin farklı kültürlerde kazandığı farklı anlamlar tespit edilip farkındalık oluşturulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tasarım açısından renge disiplinlerarası yaklaşır. 1, 3 1,3 A,C
2) Rengin ruh hali, duygulanım ve davranış biçimleri üzerindeki psikolojik etkleri kavrar. 1, 2, 3,  1,3 A,C
3)Tarih boyunca rengin gelişimini kavrayarak tasarıma nasıl yansıdığını bilir. 4, 11, 3 1,3 A,C
4) Rengin kültürel algılarını kavrar ve tasarıma renk bağlamında küresel bir açıdan bakar. 15, 14 1,3 A,C
5) Günümüz toplumlarında renk olgusunu kavrar. 5, 3, 1,3 A,C
6) Renk olgusunu kavrar ve ticari olarak tasarımda en faydalı biçimde kullanmayı bilir. 1, 2, 3, 15 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, konu hakkında bilgilendirme. YOK
2 Renk teorisi: Renk nedir? Rengin dinamikleri ve dili. VAR
3 Modadan tasarıma ve daha ötesine; rengin tarihçesi. Doğum, düğün, cenaze. Ortaçağ’da ve Rönesans’ta kıyafetlerde renk. VAR
4 Rengin psikolojisi: Ruh hali oluşturma, duygulanım meydana getirme, psikolojik tepkiler verdirtme. Renk Etkisi Sistemi. VAR
5 Renk Projesi 1 VAR
6 Ceza olarak Pembe: Drunk-Tank Pembe Deneyi. Pembe giyinme. VAR
7 Ara Sınav VAR
8 Pantone. Renk eğilimleri, renk raporları ve Leatrice Eiseman. VAR
9 Renk Projesi 2 VAR
10 Renk ve Kültür: Renk sembolizmi, Yeşil: Yasak renk. VAR
11 Renk ve toplumsal cinsiyet stereotipleri. VAR
12 Renk ve günümüz toplumu: Kimlik, Renk ve Giyim Kuşam. VAR
13 Renk Projesi 3 VAR
14 Renk ve Ticaret: Renk aracılığyla müşteri eğilimlerini tespit etme. VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

The Secret Language of Colour: Science, Nature, History, Culture. Joann Eckstut, Black Dog and Leventhal Publishers, INC, 2013

 

Blue: The History of Colour. Michel Pastoureau,

 

Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism. John Gage, 2000

 

Colour and Culture. John Gage, 1995

 

Interaction of Colour. Josef Albers, 2013 

 

Colour Psychology and Colour Therapy: A Factural Study of the Influence of Colour on Human Life. Herman Pleij & Diane Webb, Columbia University Press, 2004

 

Theories of Visual Perception. Ian. E Gordon, Psychology Press, 2004

 

Pantone: The 20th Centruy in Colour. Leatrice Eiseman & Keith Reckor.  

Diğer Kaynaklar Görsel kaynaklar, renkle ilgili makaleler.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 4 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 4 70
Toplam 5 100
Finalin Başarıya Oranı  1 30
Yıl içinin Başarıya Oranı  5 70
Toplam  6 100

 

 

DERS KATEGORİSİ  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         x
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.         x
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.         x
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.         x
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.     x    
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.       x  
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.       x  
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav      
Ödev 4 5 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5