• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 326
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin, takı tasarımı ve üretim teknikleri hakkında genel bir bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Takı tasarımı tekniklerinden olan mum tekniği, değerli ve yarı değerli taş bilgileri, ürünün tasarım ve tüm üretim aşamaları, kuyumculuk sektörü ve sistemi hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Takı tasarımı ve üretiminde kullanılan malzeme ve aletleri tanır. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 C
2) Kuyumculuk mesleğinin özelliklerini sıralar. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A,C
3) Takı tasarımı ve seri üretimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A
4) Değerli ve yarı değerli taşları analiz eder. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A,C
5) El işi ve seri üretim tekniklerini tanır ve gösterir. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A,C
6) Ürünlerin piyasa konumlandırmalarını ve maliyet hesaplama aşamalarını açıklar. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A,C
7) Atölye ve mağaza ilişkisini analiz eder ve tanır. 2,3,4,7,9,15 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve atölye güvenlik ve kullanım bilgisi. YOK
2 Kullanılacak aletlerin tanıtılması. VAR
3 Üretilecek modele uygun tekniklerin uygulamalı gösterilmesi. VAR
4 Üretilecek modele uygun tekniklerin uygulamalı gösterilmesi. VAR
5 Eskizlerin muma aktarılması ve dekupajı. VAR
6 Uygun tekniklerle belirlenen modelin üretimi. VAR
7 Uygun tekniklerle belirlenen modelin üretimi. VAR
8 Uygun tekniklerle belirlenen modelin üretimi. VAR
9 Ara Sınav VAR
10 Mum üzerinde çalışılan modellerin, döküm aşamasının anlatılması. VAR
11 Değerli ve yarı değerli taşların tanıtılması. Ders içeriğine uygun görsel materyal gösterimi. (Video,slayt) VAR
12 Dökülen ürünlerin görsel bir sunum haline getirilmesi. Ürün fotoğraflarının çekilmesi. VAR
13 Dökülen ürünlerin sunumu üzerinde çalışma VAR
14 Dökülen ürünlerin sunumu üzerinde çalışma VAR

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim elemanının basılmamış ders notları
 
Diğer Kaynaklar İKO (İstanbul Kuyumcular Odası Takı Üretimi İş Kitapları)

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kuyumculuk Meslek Eğitim Teknikleri Kitapları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar TRT Ustanın Sırrı Belgeseli Gösterimi – Döküm Teknikleri Notlarının Çıktı Halinde Paylaşılması
Ödevler 10 ödev.
Sınavlar 1 arasınav, 1 final.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav - -
Ödev 10 %50
Toplam  16 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı  16 %40
Toplam  17 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Yardımcı Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi. x        
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.   x      
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.   x      
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         X
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 10 3 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5