• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 178
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tekstil endüstrisinde kullanılan malzemelerin, fiziksel, kimyasal ve teknik özellikleri hakkında altyapı oluşturmak.
Dersin İçeriği: 

Tekstil elyafının özellikleri hakkında bilgiler aktarılır. Bitkisel, hayvansal, kimyasal, sentetik, selülozik lifler tespit edilir ve nasıl elde edildikleri, nitelikleri anlatılır. İplik eğirme sistemleri, kumaş yüzeyi oluşturma yöntemleri, tekstil terbiye işlemleri, tekstil yüzeylerin renklendirilme teknikleri, destek ve birleştirme amaçlı kullanılan malzemeler üzerine kapsamlı bilgiler verilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tekstil endüstrisinde kullanılan malzemelerin, fiziksel, kimyasal ve teknik özelliklerini bilir. 4,7,8 1,2 A,B,C
2) Tekstil elyafının özelliklerini bilir. 4,7,8 1,2 A,B,C
3) Bitkisel, hayvansal, kimyasal, sentetik ve selülozik elyafın nasıl elde edildiğini ve bu elyafın özelliklerini bilir. 4,7,8 1,2 A,B,C
4) İplik eğirme sistemlerini bilir. 4,7,8 1,2 A,B,C
5) Kumaş elde etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 4,7,8 1,2 A,B,C
6) Tekstil terbiye işlemleri ve tekstil yüzeylerin renklendirilme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. 4,7,8 1,2 A,B,C
7) Tekstil endüstrisinde destek ve birleştirme amaçlı kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinir. 4,7,8 1,2 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Tekstil lifinin tanımı, yapısı, özellikleri. VAR
3 Bitkisel lifler (pamuk, keten, kenevir, jüt, rami, sisal, bambu vb.) VAR
4 Hayvansal lifler (yün, ipek, angora vb.) VAR
5 Kimyasal ve Sentetik lifler (viskon, asetat, poliamid, polyester vb.) VAR
6 İpliğin tanımı ve özellikleri VAR
7 İplik eğirme sistemleri VAR
8 Ara sınav YOK
9 Kumaş oluşturma yöntemleri (dokuma, örme, non-wowen, 3D print) VAR
10 Tekstil terbiye işlemleri (yakma, beyazlatma, merserizasyon vb.) VAR
11 Tekstil yüzeylerinin renklendirilme yöntemleri (boyarmaddeler, baskı türleri vb.) VAR
12 Tekstil endüstrisinde destek ve birleştirme amaçlı kullanılan yardımcı malzemeler (deri, kürk, pelüş, astar, vatka, düğme, fermuar çıtçıt vb.) VAR
13 İşletme ziyareti (iplik eğirme, dokuma, örme fabrikası) YOK
14 İşletme ziyareti (boyama, baskı, konfeksiyon) YOK

 

Kaynaklar

 

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Tekstil lifinin tanımı, yapısı, özellikleri. VAR
3 Bitkisel lifler (pamuk, keten, kenevir, jüt, rami, sisal, bambu vb.) VAR
4 Hayvansal lifler (yün, ipek, angora vb.) VAR
5 Kimyasal ve Sentetik lifler (viskon, asetat, poliamid, polyester vb.) VAR
6 İpliğin tanımı ve özellikleri VAR
7 İplik eğirme sistemleri VAR
8 Ara sınav YOK
9 Kumaş oluşturma yöntemleri (dokuma, örme, non-wowen, 3D print) VAR
10 Tekstil terbiye işlemleri (yakma, beyazlatma, merserizasyon vb.) VAR
11 Tekstil yüzeylerinin renklendirilme yöntemleri (boyarmaddeler, baskı türleri vb.) VAR
12 Tekstil endüstrisinde destek ve birleştirme amaçlı kullanılan yardımcı malzemeler (deri, kürk, pelüş, astar, vatka, düğme, fermuar çıtçıt vb.) VAR
13 İşletme ziyareti (iplik eğirme, dokuma, örme fabrikası) YOK
14 İşletme ziyareti (boyama, baskı, konfeksiyon) YOK

 

Materyal Paylaşımı

Hafta Konular
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması.
2 Tekstil lifinin tanımı, yapısı, özellikleri.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan/Uzmanlık dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı. x        
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.     x    
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.     x    
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 5 50
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 6 30
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5