• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kumaş yüzeyinin ve kumaş yapısının barındıracağı birim biçimleri, tekstil tasarımı prensiplerine uygun olarak ifade etmeye yarayacak çizim yöntemleri öğretilir.
Dersin İçeriği: 

Çizim yöntemleri aktarılırken doğa temel alınır. Türlü bitkilerin yapısal öğelerinin (gonca, çiçek, yaprak, sap vb.), bu öğelerin türlü hallerinin (canlı ve diriyken, solukken, ölü ve kuruyken) ve doğada bulunabilecek diğer unsurların (taş, dal, tohum vb.) tekstil tasarımı prensiplerine uygun olarak 2 boyutlu bir yüzeyde 3 boyutlu olarak ifade edilebilmesini sağlayacak çizim yöntemlerinin aktarılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Çizim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Çizim C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Doğada bulunan canlıları kara kalemle etüt edip 2 boyutlu bir yüzeyde 3 boyutlu olarak ifade eder. 1,2,4,5,9 1,4 B,C
2) Etüt edip, özgün hallerini özümsediği biçimleri stilize eder. 1,2,4,5,9 1,4 B,C
3) Formları, yön ve ebat kontrastlıkları oluşturacak biçimde düzenler. 1,2,4,5,9 1,4 B,C
4) Formları dolu-boş dengesini sağlayacak biçimde kompoze eder. 1,2,4,5,9 1,4 B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. Derste kullanılacak olan malzemelerin bildirilmesi. Yok
2 Geniş yüzeyli öğelerden oluşan canlıların etüdü. Var
3 Etüdü gerçekleştirilmiş geniş yüzeyli canlıları büyüteç altında inceleyerek etüt etme. Var
4 Büyüteç kullanılarak gerçekleştirilen etütlerden yüzey oluşturma. Var
5 Küçük birim biçimlerden oluşan canlıların etüdü. Var
6 Ara Sınav Var
7 Etüdü gerçekleştirilmiş küçük birim biçimlerden oluşan canlıları büyüteç altında inceleyerek etüt etme. Var
8 Büyüteç kullanılarak gerçekleştirilen etütlerden yüzey oluşturma. Var
9 Elde ettikleri biçimleri kullanarak kompozisyon oluşturma ( türdeş birim biçimlerle) Var
10 Ara Sınav Var
11 Elde ettikleri biçimleri kullanarak kompozisyon oluşturma (zıt birim biçimlerle) Var
12 Elde ettikleri biçimleri kullanarak kompozisyon oluşturma (tüm birim biçimlerle) Var
13 Soyutlama yöntemiyle yeni yüzey çalışmaları gerçekleştirilir. Var
14 Soyutlama yöntemiyle yeni yüzey çalışmaları gerçekleştirilir. Var

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim üyesinin basılmamış ders notları
Diğer Kaynaklar An Illusratated Treasury of Cultivated Flowers , Figure Illustrated.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Çizim örnekleri
Ödevler 5 Ödev
Sınavlar 2 Ara sınav, 1 Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav - -
Ödev 5 40
Toplam 6 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 6 50
Toplam 7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         x
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.       x  
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.   x      
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.       x  
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.   x      
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 2 4 8
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 5 25
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     153
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,12
Dersin AKTS Kredisi     6