• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 108
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Giysiyi meydana getirmenin temel bileşenlerinden olan kalıp hazırlama becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği: 

Uygulamalı olarak üst beden ve alt beden için tasarlanan giysilerin baz (mastar) kalıplarının hazırlanması. Klasik gömlek, pantolon, ceket ve etek kalıplarının, pens, volan, gode, pili kullanımının ve kol takma, büzgü vb. tekniklerin uygulamalı olarak aktarılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hiç bir tasarım öğesi barındırmayan, temel giysi kalıbı hazırlamayı kavrar ve uygular. 6 1 A,C
2) Klasik gömlek, pantolon, ceket, etek kalıbı çıkarabilir. 6 1 A,C
3) Pens, volan, gode ve pili kullanımının yöntemlerini bilir. 6 1 A,C
4) Kol takma, cep ve büzgü oluşturma tekniklerini bilir. 6 1 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Canlı model üzerinden ölçü alma / Baz gömlek kalıbı VAR
3 Canlı model üzerinden ölçü alma / Baz pantolon kalıbı VAR
4 Canlı model üzerinden ölçü alma / Baz etek kalıbı VAR
5 Canlı model üzerinden ölçü alma / Baz ceket kalıbı VAR
6 Pens kullanımı VAR
7 Gode kullanımı VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Volan kullanımı VAR
10 Verev kesim VAR
11 Pili kullanımı VAR
12 Pili kullanımı VAR
13 Büzgü kullanımı VAR
14 Kapamalar VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.         x
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 3 15
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5