• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLAS 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları amaçlanır
Dersin İçeriği: 

Bitirme projesinin hazırlığı hemen hemen bir kişisel sergi ve ona bağlı  açıklamalar ve araştırmaları içerir. Bu çalışma boyuca öğrenciler danışmanları tarafından yönlendirilirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Eleştirel Düşünme, 5: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir.   1,2,3,4,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.   1,2,3,4,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitrime projesi konularının belirlenmesi  
2 Proje konuları için ön çalışmaların yapılması  
3 Ön çalışmaların üzerinden tartışmaların ve değerlendirmelerin yardımıyla eskiz çalışmalarının yapılması  
4 Eskiz çalışmalarına devam  
5 Çalışmaların gelişimiyle ilgili genel eleştrilerin yapılması, projelerin ulaştığı aşamaların değerlendirilmesi.  
6 Proje çalışmalarına devam edilmesi.  
7 Proje çalışmalarına devam edilmesi  
8 Proje çalışmalarına devam edilmesi  
9 Proje çalışmalarına bağlı olarak yapılması gereken araştırma çalışmalarının konularının saptanması  
10 Proje çalışmalarına devam edilmesi  
11 Vize Sınavı  
12 Proje çalışmalarına devam edilmesi  
13 Proje çalışmalarına devam edilmesi  
14 Proje çalışmalarının gelişimiyle ve varılan noktalarla ilgili genel değerlendirme  
15 Genel Değerlendirme  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Malzemeler Yardımcı kitaplar ve kaynak yayınlar, film ve slaytlar.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         x
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi         x
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi         x
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         x
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi         x
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         x
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         x
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         x
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi         x
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi         x
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         x
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     210
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.4
Dersin AKTS Kredisi     8