Ders Kodu: 
PLAS 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Füzen, pastel, desen kalemi, çini mürekkebi ve tarama ucu gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Desende yüzeyin değerlendirilmesi, oran-orantı, boşluk gibi akademik temel bilgiler kazandırıldıktan sonra, desenin özgün bir anlatım aracı olarak, öğrencinin kendisine has çizim ve ifade biçmini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Eleştirel Düşünme, 5: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Desen Nedir, Çizgi Nedir? Örnekler  
2 Süreç İçerisinde Çizginin ve Desenin Değişimi. Desenin işlevsel durumlarının incelenmesi, konstrüktif ve spontan desenlerin karşılaştırılması.  
3 Röprodüksiyon incelemesi ile ustaların kişisel desen anlayışlarının incelenmesi  
4 Desen kopyaları. Primitif, Arkaik, Klasik, Barok, Neoklasik desenlerin analizi  
5 Çini Mürekkebi ve fırça ile uygulanan lavi tekniği.  
6 Lavi tekniği uygulamaları  
7 Lavi tekniği uygulamaları  
8 Obje etüdleri, organik( kemik, ağaç, tüy vb.)-sentetik(metal, plastik vb.).  
9 ARA SINAV  
10 Boya, tuval ile uygulamalara hazırlık  
11 Kompozisyon ögeleri, kuralları( denge, ritim, koyu-açık, renk, armoni...)  
12 Belirli bir armaninin uygulanması ile kompozisyon çalışmaları.  
13 Kompozisyon uygulamaları.  
14 Kompozisyon uygulamaları.  
15 Genel Değerlendirme.  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Malzemeler  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         X
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi         X
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi         X
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi         X
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         X
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi         X
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 5 50
Ara Sınav 3 4 12
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8