• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLAS 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin kendisine özgü bir resim dili geliştirmesinin önünü açmak ve ilerliyen dönemlere alt yapı oluşturmak.
Dersin İçeriği: 

Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Eleştirel Düşünme, 5: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir.   1,2,3,4,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.   1,2,3,4,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş.  
2 Bugüne kadar uygulanmış desen ve siyah-beyaz çalışmaların büyük boyutta ve boya ile uygulanması, tekrarı ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin kişiliğine özgü çalışmalara başlanması  
3 Öğrencilerin hafta boyunca yaptıkları çalışmaların gözden geçirilmesi ve eleştirilmesi, desen çalışmalarına devam edilmesi  
4 Projeksiyonla Dünya sanatından desen örneklerinin ve diğer başyapıtların incelenmesi, sorunlarının anlatılması, ustalardan serbest veya aynen kopyalar yapılması  
5 natürmort, figürlü kompozisyon veya modelden kurşunkalem, boya ve füzenle çizmler yapılması.  
6 Öğrencilerin eğilimleri yününde cesaretlendirilmesi ve bu yönde natürmort, figürlü kompozisyon veya modelden kurşunkalem, boya ve füzenle çizmler yapılmasına devam edilmesi  
7 Bol sayıda uygulamayla çizim ve görme gücüne akıcılık kazandırılması, bu tecrübelerin ışığında dünya sanatından desen örneklerinin ve diğer başyapıtların yeniden incelenmesi, sorunlarının ve buldukları çözümlerin tartışılması  
8 Öğrencilerin kişisel gelişimleri yönünde desen çalışmalarına devam edilmesi ve çalışmalar üzerinde tartışılması  
9 Öğrencilerin, bütün tekniklerde yapılan çalışmalar aracılığıyla akıcılık kazanmış olan çizmleriyle büyük boyutlu etüdler ve kompozisyonlar oluşturmaları  
10 Desen çalışmalarına, karakalem ve füzenin yanısıra boya ile yapılan desenlerin eklenmesi, klasik usta kopyalarına ve atölyede natürmort ve desen çalışmalarına devam edilmesi aracılığıyla genç sanatçıların kişiliklrine ilk adımları atmalarının kolaylaştırılması  
11 Öğrencilerin derste yaptıkları çalışmalar, ev ödevleri, yaptıkları kopyalar ve serbest çalışmalarından oluşan dosyalarının incelenmesi ve eleştrilmesi yoluyla yapılacak

Ara Sınav

 
12 Füzen ve Boyayla yapılacak olan desen ve tuval üzerine boya çalışmalarına ve de ustalardan yapılacak kopyalara devam edilmesi  
13 Dünya sanatından desen örneklerinin ve diğer başyapıtların yeniden incelenmesi, sorunlarının ve buldukları çözümlerin tartışılması, ustalardan yapılacak kopyalara devam edilmesi  
14 Büyük boyutlu etüd ve kompozisyon uygulamalarına füzen ve boya çalışmalarıyla devam edilmesi  
15 Çalışmalara devam edilir  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Malzemeler Ders için resim kağıdı, kurşun kalem, füzen (kömür kalemi), duralit altlık, hamur silgi, fırça, tuval  ve öğrencinin olanaklarına göre diğer boya malzemeleri kullanılacak, malzeme kullanarak  üç boyutlu çalışmalar yapılacaktır. Bunun dışında öğrenciler kütüphanede klasik ustaların çalışmalarını incelemeye yönlendirilecektir. Kimi ödevler için ise yine klasik ustaların resimlerinin renkli fotokopilerini kullanarak krokiler ve etüdler yapmaları istenecektir.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         x
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi         x
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi         x
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         x
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi         x
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         x
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         x
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         x
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi         x
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi         x
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         x
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 2 6 12
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6