• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FAR 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin sanat kavramı üzerine genel bilgi edinmesi, çağ ve dönem üslupları hakkında kıyaslayıcı bir yorum yeteneği kazanmasını, sanat yapıtlarını değerlendirirken kullanacağı terimleri doğru olarak kavramasını, özellikle de sanat yapıtını okuma becerisi edinmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Öğrencinin diğer disiplinler ile sanat birlikteliği arasında bağlantı kurmasını ve fikir sahibi olmasını sağlarken,  sanat pratiği, tarih, teori ve görsellerle desteklenmiş anlatımların farklı yönleri üzerine genel bir anlayış geliştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Rapor Hazırlama ve Sunum 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama Becerisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarih öncesi sanatıyla ilgili kavramlar  
2 İnsana özgü düşünce sistemi, Neolitik Dönemde yerleşik kültür  
3 Müzik Sanatının genel karakteri, Sanatta uslup kavramı, Müzik ve Plastik Sanatlar, Sanatta üslup kavramı, Tiyatro ve Tiyatro mimarisi( Anfitiyatrolar)  
4 Ortaçağda sanat, mimarlık ve müzik  
5 Mimesis ve Katarsis Kavramı  
6 Müzik ve Plastik Sanatlar, Sanatta üslup kavramı  
7 Yeniçağ düşüncesi ve bunun sanat dallarına yansıması  
8 Rönesans Döneminde Resim-Mimarlık- Heykel (Leonardo,Rafael,Donatello...vs)  
9 İtalya Dışında Rönesans, Flaman Ekolü...vs  
10 Barok, Rokoko ve Manierizm  
11 Ara Sınav  
12 1789 İhtilalinden (Fransız İhtilali) sonra Avrupa  
13 Romantizm, Barbizon Okulu, Realizm  ( C.D. Fredrich, Delacroix, Coubert...vs)  
14 Modern Çağ , İzlenimcilik  
15 Modern Çağ II, Post-izlenimcilik ( Van Gogh, Gauguın, Cezanne)  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Gündemde yeni yayımlanmış veya öğrencinin okuması gereken kitaplar dersin hocası tarafından referans olarak verilmektedir.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Destek Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.         X
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.75
Dersin AKTS Kredisi     5