• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLAS 214
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Teknoloji derslerinde, öğrencilerin, resim sanatının tarihsel gelişim çizgisi içerisinde teknolojik gelişimini, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanır. Sanatta malzeme, etki ve anlam ilişkisinin öğretilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Teknoloji derslerinde öğrenilen renk kuramları ve kompozisyon bilgilerinin farklı konularda geliştirilerek seçme- algılama-düzenleme-ifade etme becerilerinin uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Eleştirel Düşünme, 5: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir   1,2,3,4,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir.   1,2,3,4,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.   1,2,3,4,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.   1,2,3,4,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat teknolojisi kavramının açıklanması ve tartışılması, dersin amacının ve hedeflerinin belirlenmesi  
2 Kağıt kullanım yöntemleri ve değişik kağıt çeşitleri, kağıt üzerinde uygulabilecek teknikler  
3 Tuval Kullanım yöntemleri, tuval üzerinde uygulabilecek teknikler.  
4 Tuval Kullanım yöntemleri, tuval üzerinde uygulabilecek teknikler üzerine verilen bilgiler üzerinden uygulamalar yapılması  
5 Kolaj-assamblaj ve yapıştırıcıların olanakları ve kullanım teknikleri  
6 Fotoğraf ve basılı materyallerin resim diliyle kullanımı  
7 Çerçeve ve Paspartu kullanımı  
8 Boya çeşitleri ve özellikleri, boyanın çeşitli kullanım yöntemleri, değişik malzemelerle boyaların etkileşimleri  
9 Koruyucu malzemeler ve hangi malzemelerle hangi koruyucuların kullanılması gerektiği  
10 Fırçalar, rulolar, doku yaratan araçların açıklanması ve denenmesi  
11 Vize Sınavı  
12 Farklı tekniklerin birlikte kullanımı ve sorunları  
13 Farklı tekniklerin birlikte kullanım denemelrinin yapılması ve sorunlar üzerine tartışılması  
14 Sanayi tipi malzemelerin incelenmesi  
15 Çalışmalara devam edilir  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Malzemeler Kağıt kullanımı, tuval kullanımı, kolaj-asamblaj, yapıştırıcı malzemeler, fotoğraf ve basılı materyallerin resim diliyle kullanımı, çerçeve ve paspartu çeşitleri, boya çeşitleri ve özellikleri, koruyucular, fırçalar, rulolar, doku yaratan araçalar, sanayi tipi malzemeler
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         x
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi         x
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi         x
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         x
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi         x
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         x
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         x
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         x
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi         x
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi         x
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         x
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ara Sınav 2 4 8
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 2 4 8
Final 12 4 8
Toplam İş Yükü     88
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,51
Dersin AKTS Kredisi     4