• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLAS 117
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sanat eğitimi alan öğrencilerin görme, algılama ve algıladığını yüzeye aktarma kabiliyetini geliştirmek için; öğrenciye tasarladığı bir formu, seçmiş olduğu modeli, objeyi, kompozisyonu, mekanı veya doğadan herhangi bir peyzajı yüzeye nasıl aktarabileceğini analitik bir çözümleme ile öğretmek. Böylelikle öğrenciye çizim yapmak için sadece yeteneğini değil, onun dışında kullanması ve bilmesi gereken yöntem ve kuralları daha 1. sınıfta kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Derste daha önce yapılmış olan ustaların çalışmalarının analitik incelemeleri yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Rapor Hazırlama ve Sunum 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama Becerisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanımı, silibusların dağıtılması. Malzemelerin belirlenmesi.  
2 Proporsiyon ve analitik terimlerinin tanımı.Örnek bir uygulama üzerinde konunun açıklanması.  
3 Ustaların çizimlerinden örnekler üzerinden analitik incelemeler ve bundan hareketle örnek bir uygulama.  
4 Canlı modelde proporsiyon ve analitik yerleştirme teknikleri.  
5 Ölü doğa (natürmort) kompozisyonlarında proporsiyon ve analitik yerleştirme teknikleri.  
6 İmgesel Tasarımda proporsiyon ve analitik yerleştirme teknikleri.  
7 Obje tasarımında veya bir objenin yüzeye aktarımında proporsiyon ve analitik yöntemler.  
8 Mekan çizimlerinde proporiyon ve analitik yöntemler.  
9 İç mekan çizimlerinde proporsiyon ve analitik yöntemler.  
10 ARA SINAV (Arasınavda o güne kadar incelenen konulardan birisi üzerinden uygulama yapılacaktır.)  
11 Peyzaj ve dış mekan bina çizimlerinde proporsyon ve analitik yöntemler.  
12 Figür ve mekan etkileşimi, figürlü kompozisyonlarda proporsyon ve analitik yöntemler.  
13 Ustaların benzer konularda yapmış oldukları çalışmalardan örneklerle konunun tekrarı ve uygulamaları.  
14 Ustaların benzer konularda yapmış oldukları çalışmalardan örneklerle konunun tekrarı ve uygulamaları.  
15 Ödev kontrolleri ve serbest çizimlere devam.  
16 FİNAL SINAVI (Final sınavında o güne kadar incelenen konulardan birisi üzerinden uygulama yapılacaktır.  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Destek Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.         X
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5