Ders Kodu: 
PLAS 105
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste amaç öğrencinin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra resim sanatını sevdirmek, bir sanat eserini analiz edebilmeyi uygulayıcı olarak kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bütün fakülte ve bölümlere açık olan bu derste öğrencilere temel resim kuralları sanat tarihinden örnekler ışığında anlatılmakta, resimde renk-armoni ve kompozisyon kurallarını uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Rapor Hazırlama ve Sunum 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama Becerisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Renk ve Kompozisyon( Röprodiksiyon inceleme).  
2 Kompozisyon öğeleri, kuralları, ritm.  
3 Peyzaj çalışmaları için örnekler ve uygulama için malzeme temini ve hazırlıkları..  
4 Peyzaj çalışmaları için eskiz çalışmaları ve kompozisyonun belirlenmesi ve uygulamaya geçiş.  
5 Peyzaj uygulamaları.  
6 Figür için röprodiksyon çalışmaları.  
7 Figür için röprodiksyon çalışmaları.  
8 Figür için röprodiksyon çalışmaları.  
9 ARA SINAV (Derslerde yapılan çalışmalar toplu olarak değerlendirilmektedir. Ara sınavda en az 2 adet tuval çalışması tamamlanmış olmalıdır.)  
10 Portre çalışmaları.  
11 Portre çalışmaları.  
12 Portre çalışmaları.  
13 Kompozisyon çalışmaları.  
14 Kompozisyon çalışmaları.  
15 Kompozisyon çalışmaları.  
16 FİNAL SINAVI (Derslerde yapılan çalışmalar toplu olarak değerlendirilmektedir. Final sınavında en az 2 adet tuval çalışması tamamlanmış olmalıdır.)  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Uygulamalı olarak atölye ortamında yürütülen bu derste sürekli olarak takip edilen bir kitap veya benzeri bir yayın kullanılmamaktadır. Ancak uygulamada yürütülen konulara bağlı olarak Üniversite Kütüphanesinin Sanat Bölümünde bulacakları kitaplar ve dersin hocası kendi kitaplığından kaynaklarla dersin içeriği zenginleştirilmektedir.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Derste referans olarak gösterilen kitaplar;

En Büyük Ressamlar sanat serisi

  • Delacroix
  • Rubens
  • Renoier
  • Van Gogh
  • Titien
  • Manet

ARTBOOK- Yapı endüstrisi Merkezi Yayınları

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.         X
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 5 10
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 2 5 10
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.64
Dersin AKTS Kredisi     5