• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACMA274
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere izleyici geliştirme plani yapacak becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler , bu derste izleyici geliştirmenin hedefleri, işlevleri ve aşamalarına odaklanmaktadır. Ders, pazarlama, sosyoloji ve iletişim teorilerinden beslenerek izleyici geliştirmenin tanımı ve kavramsallaştırması ile başlar. Her hafta kultur ve sanat dünyasından yerli ve yabancı örneklerle işlenecektir. İletişim ve pazarlama kökenli konuklar ayrıca misafir edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Ödeve geri bildirim 3: Tartışma 4: Örnek Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Araştırma için uygun metodların seçilmesi 9, 13 2,4   A,B
2) Kültür kurumlarının izleyici geliştirmedeki rolünü değerlendirmek 7,13 1,3,4 A,B
3) İzleyici trendlerini kategorize etmek ve etkili izleyici geliştirme stratejileri uygulamak 3,5,12 1,2,3,4 A,B
4) Bir kurum ya da proje icin etkili pazarlama ve iletişim stratejilerini planlayıp takip etmek 5,9, 12,13 1,2,3,4 A,B
5) Karmaşık bir fikir ya da projeyi etkin bir şekilde iletmek   9, 11 2,3 ,4 A,B
6) Gelistirdiği izleyici geliştirme plani uzerinden kendi bilgi ve birikimini değerlendirmek 14,15 2,3 B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve giriş  
2 “Sanat nedir?” sorusuna farklı düşünür, filozof, sanatçı ve eleştirmenlerden örneklerle bakış. Sanat izleyicisi kimdir?  
3 Sanat pazarında yer alan aktörler (Sanatçılar, Küratörler, Sanat Eleştirmenleri, Sanat Danışmanları)  
4 Yatırım aracı olarak sanat ve etkinlik pazarlaması  
5 İzleyicinin değerlendirmesi ve karar alma süreci  
6 Konuk  
7 Müşteri İlişkileri Pazarlaması yaklaşımı, Kurumların ve bağlamın değerlendirilmesi.  
8 Saha gezisi  
9 Özet  
10 Ara Sınav  
11 İzleyici geliştirme stratejilerinin tasarlanması  
12 Hedefleri belirlemek ve Planlama  
13 Programlama, bütçeleme ve biletleme  
14 Arşivleme ve Ölçme  

 

Kaynaklar

Ders Notu Increasing Cultural Participation: An Audience Development Planning Handbook for Presenters, Producers, and Their Collaborators
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar   
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 45
Raporlar 2 10
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir. x        
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.    x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.       x  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.       x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     x    
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.     x    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         x
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. x        
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav      
Raporlar 2 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5