• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACMA313
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sponsorluk, sponsorluğun tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışı ve çıkışındaki etkenler ve kültürel faaliyetlerde sponsorluğun önemi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste sponsorluk kültür ve sanat açısından değerlendirilecektir. Sponsorluk, mesenlik, reklam ve halkla ilişkiler konuları öğrenilecek ve bunlar arasındaki farklar ve ilişkiler tartışılacaktır. Sponsorluk dosyasının içeriği hazırlanacak, kurumların sponsorluk sayesinde kazanımları açıklanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür ve sanatın sponsorluk ihtiyaçlarının gerekçelerinin öğrenilmesi. 2,7,8 1,2,3 A,C
2) Sponsorluğun ortaya çıkması, erken dönemlerden günümüze kadar geçen zamanda geçirdiği evreler ve bugünkü ekonomik koşullarla değerlendirilmesi 2,7,10 1,2,3 A,C
3) Sponsorluğun yasal boyutları, düzenlemeler 10,14 1,2,3 A,C
4) Sponsorluk dosyasının hazırlanması 13 1,2,3 A,C
5) Sponsorluğun en çok kullanıldığı alanlar ve geri dönüşleri 10 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi (05.09.16)  
2 Yatırım Nedir? – Bir örnek üzerinden sponsorluğa giriş  
3 Sponsorluk, mesenlik ve hamilik – Benzerlik ve farklılıkları  
4 Sponsorluk amaçları; reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, aidiyet ve markalaşma üzerine.  
5 Sponsorluğun ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve türleri.

Baumol teorisi ve örnekler

 
6 Sanat, mezat ve çeşitli örnekler üzerinden sponsorluk. Kurumların sponsor olma nedenleri – işletmelere sanatın katkısı  
7 Özet  
8 Ara Sınav  (31 Ekim 2016)  
9 Sponsorluk dosyası  
10  Tanıtım Haftası – Ders Yok  
11 Saha gezisi – kurum ziyareti

(Jale Kuşhan Balmumu Heykel Müzesi - 21 Kasım 2016)

 
12 Türkiye’de kültür ve sanat sponsorluğunun toplumsal ve yasal boyutu  
13 Konuk (5 Aralık 2016 Pazartesi / Birfilm’den Betül Afacan) Konukla ilgili araştırma ve soru hazırlanması
14 Kültür ve sanata verilen destekler – Dünyada ve Türkiye’de kültür ve sanat sponsorluğu örnekleri  
15 Proje sunumları  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Okay,A. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk (Epsilon, 1998)
  2. Okay,A. Sponsorluğun Temelleri (Der, 2005)
  3. Wu Chin-Tao. Kültürün Özelleştirilmesi (İletişim 2005)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır. Ayrıca konuk ve gezilerle ilgili birer sayfalık rapor istenmektedir.
Sınavlar Ara Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Sunum 1 25
Ödev / Rapor 2 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     X    
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.     X    
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         x
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         X
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     X    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav (İlki sınav, ikinci sunum) 1 7 7
Ödev (Gezi ve konularla ilgili raporlar) 2 3 6
Final Projesi (Ödev teslim+Sunum) 1 20 20
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     6