• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 333
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, insanlık tarihinin belli başlı sanatsal ve kültürel ürünlerini üretildikleri dönem ve toplumsal bağlamları çerçevesinde gözden geçirmek ve tartışmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Prehistorik dönemden başlayarak, Rönesans’a kadar geçen sürede iz bırakan uygarlıkların tarihi koşulları saptandıktan sonra, temsili  birkaç sanat eseri üzerinde, görsel malzeme de kullanılarak ayrıntılı olarak durulur. Ders kapsamında görsel estetik ilkeleri tartışılır ve bu ilkeler sanat yapıtlarına uygulanarak çözümlemeler önerilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 4. Slayt Sunumları
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav, 2. Sunum, 3. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncu adayının oyunculuk sanatının güncel gelişmeleri ile bir araya gelmesi ve bu konuda fikir üretme yetisinin kazanımı. 6 1-2-3-4 1-2-3
Batı kültürünün tarihi ve kültür-sanat ile ilişkisinin tanınması.  1 1-2-3-4 1-2-3

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ ve KAVRAMLAR  
2 PREHİSTORİK SANAT STONEHENGE, GÖBEKLİTEPE ARAŞTIRMA
3 SÜMER SANATI SÜMERLER
4 MISIR SANATI MISIR UYGARLIĞI
5 INDUS VADİSİ UYGARLIĞI, ASUR VE PERS SANATI  
6 MİNOS VE MİKEN SANATI, ANTİK ÇİN SANATI  
7 ARA SINAV  
8 ETRÜSK SANATI ISTANBUL’DA BULUNAN BİZANS ESERLERİ ÖDEVİ ÇİN LİSTEDEN ESER SEÇİLİR
9 ANTİK YUNAN SANATI I: TARİHİ KOŞULLAR  
10 ANTİK YUNAN SANATI II: HEYKEL SANATI VE MİMARİ SİSTEMLER  
11 HELENİSTİK SANAT. ERKEN BUDİST SANATI  
12 ROMA SANATI: CUMHURİYET DÖNEMİ VE İMPARATORLUK DÖNEMİ  
13 ORTA AMERİKA SANATI. ORTAÇAĞ’DA MUSEVİ VE ERKEN HIRİSTİYAN SANATI  
14 BİZANS SANATI BİZANS ESERLERİYLE İLGİLİ SUNUMLAR

 

Kaynaklar

Ders Notu Art Past Art Present, David G. Wilkins, Bernard Schulz, Katherine M Linduff. New Jersey: Prentice Hall, Inc. and Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1997.

 

Sanatın Öyküsü, E. H. Gombrich. Çeviren: Erol Erduran-Ömer Erduran. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.
 

Diğer Kaynaklar Sanatın İcadı (Bir Kültür Tarihi), Larry Shiner. Çeviren: İsmail Türemen. İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2004.

 

Toplumda Sanat, Ken Baynes. Çeviren: Yusuf Atılgan. İstanbul: YKY, 2004.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Stonehenge ve Göbeklitepe hakkında BBC yapımı belgesel filmler
Ödevler Istanbul’da bulunan Bizans eserleri hakkında kapsamlı bir araştırma
Sınavlar Slaytlarla test sınavı, yazılı sınav.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Sunum 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi          
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.     *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.          
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 8 2 16
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 30     5
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5