• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 334
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, insanlık tarihinin belli başlı sanatsal ve kültürel ürünlerini üretildikleri dönem ve toplumsal bağlamları çerçevesinde gözden geçirmek ve tartışmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Rönesans’tan Postmodernist döneme kadar geçen sürede üretilen sanat eserleri üzerinde, görsel malzeme kullanılarak durulur. Görsel estetil ilkeleri tartışılır ve sanat eserleri çözümlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncu adayının oyunculuk sanatının güncel gelişmeleri ile bir araya gelmesi ve bu konuda fikir üretme yetisinin kazanımı.

 

6 1-2-3 A-B
Batı kültürünün tarihi ve kültür-sanat ile ilişkisinin tanınması. 

 

1 1-2-3 A-B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Orta çağlarda İslam Sanatı  
2 15. yüzyıl Sanatı: İtalya’da Rönesans  
3 16. yüzyıl Sanatı: Michelangelo ve Leonardo da Vinci Postmodernist bir sanatçı ya da  eserlerin seçilmesi
4 Alman Gravür Yapımı ve Resmi: Hieronymus Bosch  
5 Manyerizm. Osmanlı Sanatı  
6 17. yüzyıl Sanatı: Barok Sanat  
7 ARA SINAV  
8 Japon Sanatı. 18. Yüzyıl Sanatı  
9 19. yüzyıl Sanatı.  
10 Romantizm  
11 Realizm (Fransız Realizmi ve Amerikan Realizmi)  
12 Empresyonizm/Post-Empresyonizm. Postmodernist sanat sunumlar
13 20. yüzyıl Sanatı. Sunumlar  
14 Post-Modernizm ve Yeni Gelişmeler. Sunumlar. Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu 1.       Art Past Art Present, David G. Wilkins, Bernard Schulz, Katherine M Linduff. New Jersey: Prentice Hall, Inc. and Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1997.

 

2.       Sanatın Öyküsü, E. H. Gombrich. Çeviren: Erol Erduran-Ömer Erduran. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.

Diğer Kaynaklar 1.       Sanatın İcadı (Bir Kültür Tarihi), Larry Shiner. Çeviren: İsmail Türemen. İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2004.

 

2.       Toplumda Sanat, Ken Baynes. Çeviren: Yusuf Atılgan. İstanbul: YKY, 2004.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Çeşitli Belgeseller
Ödevler Postmodernist Sanat konusunda bir araştırma çalışması
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi          
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.     *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.          
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 8 2 16
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 30     5
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5