• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, tiyatro ve performans tarihi hakkında genel bir anlayış geliştirilmesini hedefler. Her iki disiplinin de temel kavramları, icra edilen eserler aracılığıyla analiz edilir.
Dersin İçeriği: 

Sahnede ya da sahne dışında gerçekleşen, canlı oynanan ya da kayıt altına alınmış, hikaye anlatıcılığı, ritüeller, kutlamalar, her türden oyun ve gündelik yaşamdan performanslar, performans sanatı da dahil olmak üzere geniş bir biçimde ele alınacak ve analiz edilecektir. Alanın temel metinleri okunarak, performanslara uygulanacak, teori ve pratik arasında ilişki keşfedilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Özel Dosya
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görsel sanatlar ve sahne sanatlarında güncel sorunlarla ilişkili yansımaların eleştirel yaklaşımla incelenme deneyiminin kazanımı.

 

4 1-2-3-4 A-B-C
Antropoloji, sosyoloji, etnoloji ve dilbilim bazında yeni akımları ve çağdaş oyunları değerlendirebilecekleri teorik bilgi edinimi.

 

5 1-2-3-4 A-B-C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tiyatro Çalışmalarına Giriş  
2 Kavramlar 1: Tiyatro Çalışmalarında drama ve dramatik olan nedir? Oyun: Antigone/Sofokles

Sevda Şener, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı’ndan “Dram ve Dramatik Olan Üzerine”. 

3 Modern Tiyatroda Drama ve Dramatik Teori. Martin Esslin, Dram Sanatının Alanı

Sevda Şener, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı’

Michael Hays, Drama and Dramatic Theory: Peter Szondi and the Modern Theatre

4 XX. Yüzyılda Tiyatroya Yeni Yaklaşımlar I: Sürrealist Dramaturjiler. Kelime, imge ve rüya. Kanlı Düğün/Federic Garcia Lorca
5 XX. Yüzyılda Tiyatroya Yeni Yaklaşımlar II: Artaud Artaud

“Theatre and Its Double” (Tiyatro ve İkizi’nden) bölümler

6 Artaud ve Klasik Metinler Artaud

“Theatre and Its Double” (Tiyatro ve İkizi’nden) bölümler

7 ARA SINAV  
8 Kavramlar II: Tiyatro ve Tiyatrallik
  1. Theatricality From the Performative Perspective”, Virginie Magnat, Substance, 98/99. Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 147-166.
  2. In Resistance to Theatricality”, Marvin Carlson, Substance 98/99. . Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 238-250
9 Tiyatrallik Tartışmaları Theatricality: the specificity of theatrical language” Josette Féral
10 Kavramlar III: Performans –İcra- ve Performativite Drama, Performativity and Performance, W.B. Worthen. PMLA, Vol. 113, NO: 5. 1998.
11 Performans Sanatı ve Tarihsel gelişimi Rose Lee Goldberg, Performance Art
12 Performans Çözümlemesi  
13 Performans Çözümlemeleri  
14 PERFORMANS ÇÖZÜMLEMELERİ. DEĞERLENDİRME  

 

Kaynaklar

Ders Notu
  1. Performance Studies: An Introduction, Richard Schechner, Routledge, 2006.
  2. Performance Art: From Futurism to the Present, Rose Lee Goldberg, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988.

 

Diğer Kaynaklar
  1. Tiyatro Teorileri, Marvin Carlson. Çevirenler: Eren Buğralılar, Barış Yıldırım. DeKi Yayınları, 2007.
  2. Dram Sanatının Alanı, Martin Esslin.
  3. Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Sevda Şener

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar 1. Theatricality From the Performative Perspective”, Virginie Magnat, Substance, 98/99. Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 147-166

2. In Resistance to Theatricality”, Marvin Carlson, Substance 98/99. . Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 238-250

3. Drama and Dramatic Theory: Peter Szondi and the Modern Theater”, Micheal Hayes. In Boundary 2. A Journal of Postmodern Literature Birghamton, N. Y. 1983, vol. 11, no3, pp. 69-81

4. Drama, Performativity and Performance, W.B. Worthen. PMLA, Vol. 113, NO: 5. 1998.

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi       *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.     *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödevler/çeviri çalışmaları 0 0 0
Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0
Ara sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     67
Toplam İş Yükü / 30     2,23
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     2