• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 326
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, performans teorileri ve önemli kavramlarının kesin bir biçimde anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sahne içi ya da dışıında gerçekleşen performans türlerini tanımlanacak, çözümlenecek ve yorumlanacaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler, performans çalışmaları alanının nesne/öznelerini tanımlama ve yorumlamaları için teşvik edilecektir. Ders oyun teorileri, ritüeller ve küresel- kültürlerarası performansları da içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Özel Dosya
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görsel sanatlar ve sahne sanatlarında güncel sorunlarla ilişkili yansımaların eleştirel yaklaşımla incelenme deneyiminin kazanımı. 4 1-2-3-4 A-B-C
Antropoloji, sosyoloji, etnoloji ve dilbilim bazında yeni akımları ve çağdaş oyunları değerlendirebilecekleri teorik bilgi edinimi. 5 1-2-3-4 A-B-C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Performans nedir? Marvin Carlson, “What is Performance”, Richard Schechner, “What is Performance?”
2 Performans Teorilerine Giriş Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
3 Ritüel, Oyun ve Performans. Richard Schechner, Performans Theories.
4 Oyun. Oyun nedir? Oyun oynama nedir? Richard Schechner, Performans Theories.
5 Performans Süreçleri Richard Schechner, Performans Theories.
6 Performans İnşası Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
7 ARA SINAV  
8 Metinlerin İcrası Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
9 Dramanın İcrası Drama, Performativity and Performance, W.B. Worthen. PMLA, Vol. 113, NO: 5. 1998
10 Kültürün İcrası Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
11 Toplumsal Rollerin İcrası. Kimliklerin İcrası Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
12 Direnişin İcrası. Performans Çözümlemesi. Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
13 Teknolojilerin İcrası Elizabeth Bell, Theories of Performance, SAGE, 2008.
14 Küresel ve Kültürlerarası Performans. DEĞERLENDİRME Richard Schechner, Performans Theories.

 

Kaynaklar

Ders Notu
  1. Performance Studies: An Introduction, Richard Schechner, Routledge, 2006.
  2. Theories of Performance, Elizabeth Bell, SAGE, 2008.
Diğer Kaynaklar
  1. Tiyatro Teorileri, Marvin Carlson. Çevirenler: Eren Buğralılar, Barış Yıldırım. DeKi Yayınları, 2007.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Belgeseller, Oyun ve Performans CD’leri

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi       *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.     *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *    
11 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödevler/çeviri çalışmaları 0 0 0
Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0
Ara sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     67
Toplam İş Yükü / 30     2,23
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     2