• Türkçe
  • English
Course Code: 
GRA 201
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
2
Credits: 
3
ECTS: 
9
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Öğrencilere yayın grafiği tasarımı uygulamalarını yapabilecekleri temel bilgisayar programı (Adobe In Design) bilgisi kazandırmak.
Course Content: 

BİLGİSAYARDA YAYIN GRAFİĞİ dersinde öğrencilere Adobe In Design programı ya da eşdeğeri yayın grafiği tasarım programı öğretilir. Bilgisayar programına bir tasarım aracı olarak hakim olabilmesi amaçlanan öğrenciye, çalışma alanı tanıtılır; temel araçlar, paneller, çoklu sayfalarla çalışma, obje ve görsel ekleme, renk ve tipografi kontrolü, cetveller ve ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, stiller ile çalışma, master özellikleri kullanma, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonuçlandırma bilgileri kazandırılır. Ayrıca diğer programlarla senkronize çalışabilmeleri için doküman formatları ve kaydetme özellikleri hakkında da bilgi verilir. Bu dersi alan öğrenci, yayın grafiğine yönelik çoklu sayfalarla çalışmayı gerektiren broşür, katalog, dergi, kitap gibi grafik tasarım ürünlerini oluşturabilme becerilerini kazanır.

Course Methodology: 
1- Uygulama 2-Araştırma 3-Sınav
Course Evaluation Methods: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Vertical Tabs

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adobe Indesign yazılımına giriş. Arayüzün tanıtımı ve örnek tasarımların incelenmesi. Sayfa tasarımı ilgili temel bilgilerin aktarılması. Yok
2 Metin alanları ile çalışmak. Farklı formattaki metin dosyalarının çağırılması. Sayfa mizanpajları için şablonlar oluşturulması. Yok
3 Görsel imgelerin yerleştirilmesi. Resim alanlarını düzenlenmesi. Var
4 Yazı karakterleri ve paragraflar için stiller oluşturmak. Yok
5 Sayfa numaralarının eklenmesi,  liste, dipnot ve index sayfası oluşturma. Yok
6 Çok sayfalı dokümanlar oluşturma. Anchor özelliği ve akan metinler. Var
7 Çizim araçları ve renklendirme seçenekleri. Yok
8 Vize sınavı (Bilgisayar laboratuvarında uygulamalı sınav yapılacaktır) Var
9 Proje: Dergi tasarımı. Örneklerin incelenmesi. Mizanpaj eskizleri. Var
10 Proje: Sayfa şablonlarının oluşturulması Var
11 Proje: Metin ve görsellerin yerleştirilmesi Var
12 Proje: Karakter ve paragraf stillerinin oluşturulması Var
13 Etkileşimli belgeler oluşturmak. Yok
14 Çalışmaların farklı formatlarda kaydedilmesi ve yayın hazırlıkları Yok

 

Recommended Sources

Ders Notu Öğrencilere haftalık olarak konuyla ilgili ders notları verilecektir.
Diğer Kaynaklar Adobe Indesign programı ve süreli yayın tasarımı konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %10
Ödev 4 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 1 %20
Toplam 5 %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100