• Türkçe
  • English
Course Code: 
GRA 302
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
4
Credits: 
4
ECTS: 
8
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Öğrenciler, yaşadıkları şehrin, toplumun veya uluslararası kitlelerin sorunlarına tasarım aracılığı ile dikkat çekmeyi ya da bir çözüm üretmeyi öğrenecektir. Tasarım aracılığı ile bilinçlendirmek, problem çözücü olmak veya probleme dikkat çekmek amaçlanır. Öğrenciler, ayrıca ulusal ve uluslararası örneklerle dünyada neler yapıldığını inceleyerek ve tartışarak, tasarımcı olarak etkinliklerini kavrayacak ve grafik iletişim çözümleri geliştireceklerdir.
Course Content: 

Tasarım ve Sosyal Sorumluluk dersinde öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Çözüm, tasarım içerikli farkındalık yaratacak ya da davranış/alışkanlık değiştirecek şekilde kurgulanır. Öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın, içinde bulundukları toplumun yerel sorunlarına ya da uluslararası kitlelerin ve dünyanın ortak sorunlarına yönelik tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenirler. Tüketim, bulaşıcı hastalıklar, çevresel sorunlar, cinsiyet, göç, okur-yazarlık ve eğitim, şiddet gibi sosyal konular dersin tasarım aracılığı ile farkındalık yaratmaya, çözüm aramaya odaklandığı toplumsal sorunlar arasındadır.

Course Methodology: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Course Evaluation Methods: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Vertical Tabs

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, First Things First Manifestosu (İlk Önce Öncelikler) ve tasarımcının sosyal konulardaki etkinliğinin tartışılması;

 

Milton Glaser & Mirko Iliç’den incelemeler: The Design of Dissent poster incelemeleri – öncüler 80s-90s – konular/issues

 

 
2 Poster Tasarımında grafik elemanların incelenmesi ve açıklanması (theory: image-type-message-composition-techniques-formules)

Önemli afiş tasarımcıları: shigeo fukuda, yossi lemel, tomasewzki, luba lukova, stephan bundi, sagmeister, paula scher, …

 

Yaratıcı tekniklerin incelenmesi (tangible graphics, magazines)

 

Blankposter.com’ın incelenmesi – Haftalık sözcük için Poster Tasarımı (design exercise due same Thursday –deneysel bir teknik seçilecek - %10, vize)

 
3 Posterposter.org’un incelenmesi – Poster Monday’e Tasarım (serbest konu: lokal ya da global güncel bir problem belirlenerek araştırılacak, ders boyunca eskizler yapılacak, seçilen eskiz için mesaj ve teknik tartışılacak, tasarıma başlanacak - %10, vize)  
4 Devam – Poster Monday’e Tasarım (tasarım derste tamamlanacak)

Good50x70 posterlerinden örneklerin gösterimi ve sınıf içi tartışma

 
5 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı eskizleri (fikir paylaşımı) - %20 vize  
6 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı eskizleri (imaj ve mesaj paylaşımı)  
7 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı uygulaması (son hafta)

%10 blankposter+%10postermonday+%20freedom of movement =%40 VIZE

 
8 Tibor Kalman, COLORS Dergisi ve Benetton örneği (Ticari markalar ve sosyal sorumluluk)

 

Haftaya bir vakıf ya da organizasyon seçilerek araştırma yapılacak, ziyaret edilerek röpörtaj yapılacak ve bilgi toplanacak. %60 FİNAL notu olacaktır (%30 arş+%30 tasarım).

 
9 Epica: Public Interest Örnekleri izletilecek ve açıklanacak.

 

Seçilen vakıf ya da organizasyon için tasarım yapılacak (broşür, flyer, poster, promosyonel malzeme, sosyal medya reklamı, güncel konu/gereklilik saptanarak bir grafik ürün seçilecek.

 
10 Grafik ürün tasarımı: içerik organizasyonu ve eskizler

Vakıf ya da organizasyonla eskiz paylaşımı

 
11 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
12 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
13 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
14 Tamamlanarak vakıfla paylaşılması ve son revizyonlar.  

 

Recommended Sources

Ders Notu Grafik Tasarım Yazıları GMK Dedi ki, Yazılar (çeşitli fotokopiler, .pdf’ler paylaşılacak)

Tibor Kalman: Perverse Optimist, Peter Hall ve Michael Bierut

Diğer Kaynaklar The Design of Dissent, Milton Glaser ve Mirko İliç.

The Graphic Imperative Sergisi - Afiş Örnekleri Gösterimi

Good 50 x 70 Sosyal İçerikli Afiş Tasarımları Websitesi

Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson VE Çizgidışı Dergi

  www.posterposter.org, www.posterfortomorrow.org, blankposter.com vb poster tasarımı paylaşım siteleri ve tasarım yarışmaları.

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %20
Ödev 2 %20
Seminer ve Sunum    
Proje (Final) 1 %60
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100