• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro ve Sanat Yönetimi bölümleri ile sanat ve tasarımın yapıcı etkinliğinin bilincinde, yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, kendi kültürünü benimsemiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinler arası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda fakültemizin, uluslararası tanınmış sanatçılardan, tasarımcılardan, araştırmacılardan oluşan nitelikli ve deneyimli eğitim kadrosu, akademik çalışmalara olanak tanıyan teknolojik donanımı, atölyeleri, stüdyoları ve laboratuvarları, disiplinler arası eğitimi yaygınlaştıran  çiftanadal ve yandal programları, uluslararası çalışmaları destekleyen Erasmus programları bulunmaktadır.

1996 yılında kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve tasarımın kültürel öneminin ve etkinliğinin bilinci ile birçok başarılı genç sanatçı ve tasarımcı yetiştirmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi