• Türkçe
  • English
Doç. Dr.
Özlem MUTAF BÜYÜKARMAN
Bölüm Başkanı
Doç. Dr.
Demet KARAPINAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr.
Ayşegül İZER
Akademisyen
Prof. Dr.
Fevzi KARAKOÇ
Akademisyen
Prof. Dr.
H. Emre BECER
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Çağan ÇANKIRILI
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Gözde Umur
Dr. Öğr. Gör.
Öğretim Görevlisi
İlknur Alparslan
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Levent Bekata ÖZDİKMEN
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Muharrem Sözen
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Necmi Yalçın
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Selin Yaprak TÜRKÖLMEZ
Akademisyen
Arş. Gör.
Furkan UZUN
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör.
K. Atılay AŞKAROĞLU
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör.
Zeynep SARI
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Serkan MUMCUOĞLU
Akademisyen