Prof. Dr.
Grafik Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Prof. Dr.
Grafik Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Öğretim Görevlisi
Grafik Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Gör.
Arş. Gör.
Grafik Tasarımı Bölümü
Araştırma Görevlisi
Lisansüstü Burslu Öğrenci
Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm Asistanı