• Türkçe
  • English
Prof. Dr.
Gülveli KAYA
Dekan
Prof. Dr.
Teymur RZAYEV
Akademisyen
Doç. Dr.
Bahar Artan Oskay
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Filiz Piyale Onat
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Fırat Arapoğlu
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Hakan ÖZER
Bölüm Başkanı
Arş. Gör.
Kemal Köse
Akademisyen
Arş. Gör.
Yağızhan Çalışkan
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
İsmet Değirmenci
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Mustafa Karyağdı
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Nazlı Pektaş
Akademisyen