• Türkçe
  • English

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Hakkında

Plastik Sanatlar ve Resim Lisans Programı, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren, bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

Eğitim programı bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal değerleri sorgulayıp yaratıcılığını teşvik edecek ve heyecanlarını artıracak şekilde özgürlük ortamı sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ile özdisiplini geliştirmeyi hedefler. Geniş atelye olanakları, çağdaş düzeyde yürütülen eğitim anlayışı ve sağlanan sergileme olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri sağlanmaktadır.

Bologna Bilgi Paketi

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Nedir?

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Lisans Programı çeşitli sanat dallarını bir çatı altında birleştiren, bunu yaparken çağımızın sahip olduğu sanatsal disiplinlerarası özelliklere sadık kalan, tüm bu özellikleriyle sanat üretim ve geliştirmesinde birbirinden farklı disiplinleri uyum içerisinde kullanabilen, bilgi birikimine sahip, alanında uzman ve profesyonel sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü; heykel, kalıplama veya seramik gibi modelleme vasıtasıyla fiziksel manipülasyona maruz kalan çeşitli sanat formları üzerine plastik bir ortamın eğitimini üstlenen ve bu disiplinin yanına resim sanatını da ekleyen bir disiplindir. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü öğrencilerine birçok farklı sanat tekniklerinin( fotoğraf, boyama, heykel, çizim) deneyimini daha ileri seviyeye taşıma, kültürünü geliştirme ve bunların yanında ayrı olarak hacimlere, grafiklere, renklere, estetik form ve çeşitli mekan bilgilerine karşı oluşan duyarlılık ve bilgi birikimlerini üst seviyeye taşıma imkanını sunar. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü, daima çağdaş seviyede yürütülmekte olan eğitim – öğretim imkanları ve bunların yanında sağlanan sergileme imkanlarıyla mezun olacak kimselerin sanatı bütünsel bir şekilde ele alarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı bulunan Plastik Sanatlar ve Resim Bölümüne kayıt yaptırabilmek için özel yetenek sınavı sonucu önemlidir. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü öğrencilerin sanat üzerindeki düşünsel tarz yeteneklerini geliştirerek bu noktada sanatsal değerleri sorgulayıp sahip oldukları heyecanlarını çift katına çıkaracak ve üretkenliğe teşvik edecek bir ortam sağlamanın, oluşturmanın yanı sıra birbirinden yoğun sanatsal çalışmaları ile öğrencilere öz disiplin kazandırmayı hedeflemektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü öğrencilere düşünsel gelişimin önemine binaen hazırlamış olduğu dersleri ile sahip olduğu özgün sanat tarzlarını kolay bir şekilde ifade edebilen ve sanatsal üretkenliğe sahip, öz disiplin çerçevesinde çalışma ortamı hazırlayabilen mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Kaliteli bir eğitimin ardından mezunlar çok geniş iş imkanlarına sahip olabilmektedirler.

Plastik Sanatlar ve Resim Taban Puanları ve Sıralama

 

Fakülte ve Programlar                              Öğretim Süresi              2019 Kontenjanı         Özel Sınav Puanı

Plastik Sanatlar ve Resim (Ücretli)                       4                                            5                             -

Plastik Sanatlar ve Resim (Burslu)                       4                                            5                             -       

Plastik Sanatlar ve Resim (%50 İndirimli)             4                                          15

                          -            

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Plastik Sanatlar ve Resim Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde başarılı öğrencilere farklı burs imkanları sunmaktadır. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Burs Sayfasına göz atarak bölümler ve burs olanakları hakkında detaylı malumat elde edebilirsiniz. Buradan ilgili linke tıklayarak burs olanakları sayfasına hemen ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Plastik Sanatlar ve Resim Okumak

Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü; sağlamış olduğu geniş ve refah atölye imkanları, öğrencilere sağlanan sergileme olanakları, son teknolojiler eşliğinde çağa ayak uydurmuş eğitim tarzı ile beraber eğitimin bütünsel yaklaşıma sahip sanat anlayışıyla verilmesini sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü; kişisel yetenlerinin tamamına vakıf, becerilerinden haberdar olan, sanatsal yaratıcılık sahibi, düşünsel üretim ve gelişimin ehemmiyetine sahip, bireysel yeteneklerini gün geçtikçe geliştirmiş, sanat anlayış ve tarzını kısacası imajını ifade edebilen, öz disiplin içerisinde titizlikle çalışmalarını sürdüren öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü bünyesinde yer alan tam donanıma sahip 3 baskı atölyesi, yine tam donanımlı 9 adet resim atölyesi, 2 adet canlı model ve 100’ü aşkın heykel koleksiyonu ve akademik rölyef ile ülke genelinde coğrafyanın tek desen amfisi olma özelliği ile öğrencilerine birbirinden farlı, geniş çalışma ve atölye imkanları sunmaktadır. Bu noktada teorinin yanında aynı şekilde beceri kazanımı ve tecrübeye de önem verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü uygulama eksenli verilen başka derslerdeki( özgün baskı) antrenmanlar ile bireylerin kendilerini farklı alanlar çerçevesinde de ifade etmesi amaçlanmaktadır. Seçmeli ve teorik kuramsal dersler ise kişisel özelliklerinin gelişimini, bilgi birikimlerinin artmasını sağlamaktadır.

Verilen kuramsal eğitimin yanı sıra beceri kazanımı ve tecrübenin öneminin de farkında olan Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü, öğrencilerine çeşitli dallarda ve pozisyonlarda sağladığı staj imkanlarıyla öğrencilerin yanlarında yer almaktadır. Bu sayede Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü mezunları daha hızlı ve daha kaliteli iş olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Ayrıca Hollanda, Almanya, Avusturya gibi yurt dışındaki ülkelerle gerçekleştirilen exchange (öğrenci değişim programları) ile öğrencilerin alanlarındaki uygulamaları farklı kültürlerde de görmeleri, çeşitli olanaklara sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu noktada öğrenci lisans eğitimin belli bir kısmını yurt dışında devam ettirir.

Plastik Sanatlar ve Resim Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Öğrenciler eğitim süresince edindiği bilgi birikimi ve kazanımlar ile birlikte yeni eserler üretebilir veya üreten ve geliştirmekte olan kimselere yol gösterebilmektedir. Sanat geleneklerini ve kuramlarını daima göz önünde bulundururlar. Mezunlar; Güzel Sanatlar Fakültelerinde akademisyen, kamu ve özel sektör kuruluş ve kurumlarında sanat danışmanı olarak görevler üstlenebilmektedir. Eğitimlerinin yanında pedagojik formasyon sahibi öğrenciler mezun olduklarında ilk veya orta dereceli kurumlarda eğitmen olarak görev alabilmektedir. Mezunlar; heykel atölyeleri, iç mimarlık ve dekorasyon, resim ve sanat atölyeleri, mobilya imalat ve tasarım şirketleri, seramik atölyeleri bünyesinde farklı pozisyonlarda iş hayatlarına sahip olurlar. Tüm bu sayılanlar dışında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü mezunları kendi ofislerini açarak, kendi ürün ve tasarımlarını yaparak direkt olarak müşteriler ile temas halinde bulunabilirler. Sanatın olduğu her yerde iş olanakları mevcuttur.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü, Plastik Sanatlar ve Resim ile sanatın sahip olduğu etkinin farkında olan, yaratıcı problem çözme yeteneğine sahip olan, başkaları ile iletişim açışından sıkıntı çekmeyen, daima gelişime açık, Dünya kültürlerinin farkındalığının avantajlarından yararlanan, topluma faydalı, Plastik Sanatlar ve Resim  alanında severek çalışmalar sürdüren ve tasarımlar yapan, çalışmalar içerisinde topluma faydayı en ön sırada tutan, sosyal bilinç sahibi, tasarım ve sanat, Plastik Sanatlar ve Resim alanındaki anlık eğilimleri her zaman takip ederek uluslararası ve ulusal düzeyde bulunan disiplinler arasında uzman ve profesyonel mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada emin adımlarla devam etmektedir.

Vizyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü olarak sahip olduğumuz vizyon; çağdaş eğitim ve öğretimin bünyesindeki tüm olanaklara sahip  ve alanında son derece uzman, birikim ve tecrübe sahibi Türkiye'nin ve dünyanın ileri düzey  birbirlerinden muvaffak akademik ve idari kadrolarına sahip, dünya üzerinde her gün çeşitli pozisyon ve alanlarda aranan öğrenciler, bireyler yetiştirmek, ulusumuzda evrensel çerçeve içerisinde  gerekli profesyonellik ve uzmanlığa sahip olan, saygınlık sahibi bir üniversite olmaktır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Lisans programının sahip olduğu amaç; Plastik Sanatlar, Resim ve geliştirilmesi alanında Ar-Ge işlerini sağlıklı bir süreç içerisinde istikrarlı bir şekilde sürdürebilecek, uluslararası güç düzeyinde rekabet ortamına sahip, Plastik Sanatlar ve Resim alanındaki çalışmalara ihtiyaç duyan tüm sektörlere gerektirdiği ölçü ve kalite çerçevesinde hizmet sunan alanında uzman bireyler yetiştirmektir.