• Türkçe
  • English

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Sergi, festival ve fuar gibi sanatsal etkinliklerin, organizasyonu üzerine teorik ve uygulamalı olarak disiplinlerarası eğitim veren bir bölümdür. Sanatın tarihsel gelişimi, sanat mekanlarının yapısal analizi, kültürel çalışmalar, video sanatı, maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi alanlar programda ağırlıklı olara ele alınmaktadır. Program dersleri arasında, Sanat ve Kültür Tarihi, Çağdaş Sanat, Sahne Sanatları, Halkla İlişkiler, Kültürel Çalışmalar, Pazarlama, Ekonomi, Reklam Yönetimi gibi dersler aracılığıyla sağlanmaktadır.