• Türkçe
  • English
Prof. Dr.
Metin BALAY
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Fakiye ÖZSOYSAL
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Arda ÖZTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Berfin Zenderlioğlu
Ders Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Eraslan Sağlam
Yarı Zamanlı Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Hüdai Fatih SEVDİ
Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Sevil Tufan
Ders Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Tolga YETER
Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Verda HABİF
Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Arş. Gör.
Arzu OCAK
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör.
Cansu Canaslan
Asistan
Öğretim Görevlisi
Ahmet Bülent ACAR
Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Gizem BİLGEN
Saat Ücretli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Sinem Öztürk Samsun
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Lecturer
Eraslan Sağlam
Part-Time Academic Staff
Lisansüstü Burslu Öğrenci
Gökçe Camgöz
Bölüm Asistanı