• Türkçe
  • English
Ne Zaman: 
Cuma, 4 Kasım, 2022 - 18:00 to Çarşamba, 30 Kasım, 2022 - 18:00
Nerede: 

Caddebostan Kültür Merkezi / 04 - 30 Kasım 2022 / Açılış: 04 Kasım, 18:00

CKM'DE SERGİ: GRA/PLAST II

GRA/PLAST II / Caddebostan Kültür Merkezi CKM / 4 - 30 Kasım 2022 / Açılış: 4 Kasım Cuma, 18:00

Yeditepe Üniversitesi, geçtiğimiz yıl kuruluşunun 25. Yılını kutladı. Kurucu fakültelerin arasında kurucu bölümlerden olan plastik sanatlar ve resim bölümü ile grafik tasarım bölümleri de 25 yıllık süre içerisinde gelişerek büyüdü, binlerce mezun verdi. Plastik sanatlar ve tasarım alanlarına çok önemli katkılarda bulundu. Ancak akademik bir kurumun topluma, sanata, insana, kısaca dokunabileceği bütün alanlara yapabileceği katkılar sadece öğrenci yetiştirmek ile sınırlı değildir. Önemli bir diğer katkısı da, kurduğu ve yetiştirdiği akademik kadrolarıdır. Bu kadroların ve programların oluşmasında ileri görüşlülüğü, sanata olan sevgisi ve inancıyla her zaman yanımızda olan kurucu ve onursal başkanımız sayın Bedrettin DALAN’a, Rektörümüz sayın Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL’e ve bugüne kadarki tüm rektörlerimize müteşekkiriz. Kuruluşunda ülkemizin önde gelen güzel sanatlar fakültelerinin seçkin akademisyenleri ile adeta bir yıldızlar topluluğunu andıran güzel sanatlar fakültesi, bu kadroların mayaladığı hamurla, kurumsal hafızayı geleceğe güvenle taşıyan kadrolarıyla yıldızını parlatmaya devam etmektedir.

GRA/PLAST sergisinin ilki, fakültemiz öğretim üyelerinden sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni ve sanat yazarı Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGİN’in küratörlüğünde CKM’de (Caddebostan Kültür Merkezi), 2004 yılında gerçekleştirilmişti. Afişi bugün fakültemiz idari katında halen asılı durmaktadır. Fotoğraftaki hocalarımızın kimi emekli, kimi halen aramızda, kimi ise hayata gözlerini yummuş durumda. Serginin küratörü Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGİN hocamız da 17 Ağustos 2016 yılında hayata gözlerini yumdu.

Özsezgin'in düzenlediği ilk sergide o günkü adı ile plastik sanatlar (resim, heykel, seramik) bölümünün 4 yıllık araştırma görevlisiydim. Sıralı fotoğraflarda ben de varım. Bugün ise fakültenin dekanı ve bugünkü ismi ile plastik sanatlar ve resim bölümünün başkanı olarak, kurumsal hafızanın sürekliliği, yeni yetişen akademik kadrolarımıza örnek olma, onları geleceğe taşıma ve de en önemlisi Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGİN’i ve aramızda olmayan diğer hocalarımızı da unutmamak adına bu serginin aynı isim, aynı mekân ve aynı tasarım kimliği ile ikincisini açmaya karar verdik.

Prof.Gülveli KAYA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı / Plastik Sanatlar ve Resim Bölüm Başkanı


 

GRA / PLAST II sergisi, sanat ve tasarımın sıklıkla kesişen yollarının tanığı niteliğinde. Plastik sanatlar, ortamını sağladığı deneysellik, yaratıcılık ve kazandırdığı sanat alt yapısıyla güzel sanatlar alanındaki diğer tüm disiplinlerin temelini oluşturur.

Grafik Tasarım, günümüzdeki yeni iletişim ve uygulama ortamları ile dijital çağın popülerleşen ve tanımı gittikçe genişleyen bir tasarım alanıdır. Bunun yanı sıra, grafik tasarımın özellikle sanata yakın duran illüstrasyon, özgün baskı ve fotoğraf gibi alt branşlarının plastik sanatlar disipliniyle yakınlığı, geçmişte olduğu gibi bugün de gözlemlenebilir. Hatta grafik tasarımın görsel kültür yaratmaktaki etkinliğinin ve iletişim gücünün bilincindeki tasarımcıların sosyal duyarlılıkla tasarladıkları kavramsal işler, birer çağdaş sanat projesi niteliğinde karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde disiplin olarak tanındığı günden bugüne, ifade biçimimizde dahi grafik sanatlardan grafik tasarıma doğru evrilen bu disiplin, tasarımın sistemli yapısını sürdürmesinin yanı sıra, sanatla ilişkisini her türlü değişime rağmen özenle korumuştur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde ise bu ilişki, iki disiplinin birbirine yaklaşan, hatta kimi zaman bir olan üretimleri ile bu sergide buluşmuştur. Yeditepe Üniversitesine de sanat ve tasarıma her zaman sağladığı destek, ortam ve olanaklar için özellikle teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı / Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı

paylaş