• Türkçe
  • English

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SEMİNERLER SERİSİ

Grafik Tasarımı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı / Grafik Tasarımda Güncel Eğilimler ve Lisansüstü Çalışmalar / Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman / 16 Temmuz 2020 20.00 / Seminer tüm katılımcılara açıktır. Google Meet Live meet.google.com/soi-xkcs-rds

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı / Günümüzde Sanat ve Kültür Yönetimi / Prof. Dr. Marcus Graf / 21 Temmuz 2020 19.00 / Seminer tüm katılımcılara açıktır. Google Meet Live meet.google.com/gra-qvdz-fkw

Plastik Sanatlar ve Resim Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı / Sanatsal Bir Dil Oluşumunda Lisansüstü Eğitimin Yeri / Prof. Dr. Gülveli Kaya / 04 Ağustos 2020 13.00 / Seminer tüm katılımcılara açıktır. Google Meet Live meet.google.com/tqu-pzht-tbf

Grafik Tasarımı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı Bir Lisansüstü Dersi Olarak "Deneysel Tipografi" / Prof. Dr. H. Emre Becer / 8 Ağustos 2020 14.00 / Seminer tüm katılımcılara açıktır. Google Meet Live meet.google.com/ict-evtv-oay

paylaş